«Апокриф от бъдещето…»

Отначало всички се изгубиха в превода. След това се изгубиха в езика, изгубвайки превода. Най-накрая изгубиха и езика.

След това полето за криминализация на думите се оказа безбрежно. Списъкът на забранените думи беше по-голям от наличния за изразяване на мислите речник: думата «мъж» вече е забранена. Думата «жена» също. От «Библията» оставиха нищожно количество «целесъобразни» места, като напр. «Няма мъжки пол, ни женски…», откъслечни цитати и толкова. Останалото бе въведено в категорията ККК – «крайно криминални книги», и бе унищожено докрай. «Пол» не съществува и споменаването му е вече криминално деяние от висш порядък – от графата «език на омразата» го преместиха в графа «престъпление срещу човешкия род». Дори думата «половина» бе засегната, поради далечната си роднинска връзка с «пол», който идва от нея – законът заповяда да се пише «пилвино» (-о накрая, защото единственият разрешен граматичен род е средният).

Освен това много думи бяха обявени за … обсолитни (т.е. «излезли от употреба» – политнекоректната фраза бе заменена с чуждица, защото някои писатели веднага скалъпиха «релефното» «изгонени от употреба» за това деяние.) «Обсолитни» се оказаха «феминизъм» (тук е уместно да употребя строго забранената древна поговорка – «Мавърът свърши своето дело, мавърът може да си ходи»), «демокрация» (заменена бе от «общество на просперитето» или просто «просперитето») и пр. и пр. – за това всеки съвременен читател знае.

Но най-значителният акт на «новото световно редо̀» бе забраната на употребата на граматичен род.

Това писание е апокрифно – в него думите имат родове и са ясни по смисъл, затова ти, читателю, ако бъдеш видян, че го четеш, ще попаднеш в затвора или направо предаден за «рефагилитацио».

По-умерените «врагове на човешкия род/джендър» са единствените, които все още оцеляват «легално» в днешния свят. Те се научиха да говорят за всичко в среден род.

(Из «Апокриф от бъдещето»)