Акатист на преподобния отец Порфирий Кавсокаливит, прозорливец и чудотворец

15320286_1835603566685092_1427128488_nКондак 1
Храбри войне на Царя на небесните сили Господа Иисуса, предивни преподобни отче Порфирие! Ти ни обичаш, изцеляваш и защитаваш от всякакви беди и скръбни обстоятелства, топло пред Господа ходатайстваш да ни дарува обожение. Като знаем за твоята помощ, ние благодарствено ти зовем: радвай се, отче Порфирие!

 

Икос 1
О, добри пастирю на стадото Христово! Далеч от житейските бури, ти си водел тихо и богоугодно житие. Като си размишлявал за живота и служението на Иоан Колибар, вслушал си се в гласа на пламенното си сърце и сам си тръгнал по стъпките на този свят мъж. Ние пък, прославяйки твоята решимост, така те възпяваме:
Радвай се, ти, който наставяш стадото си към спасение.
Радвай се, изцелителю на лютите страсти.
Радвай се, ревнителю на въздържанието.
Радвай се, обител на неизразимото тайнство.
Радвай се, непорочно хранилище на светините.
Радвай се, твърда опора на воюващите за правда.
Радвай се, образец за служение на пастирите.
Радвай се, преобилно вместяващ Божията благодат.
Радвай се, прогонващ тъмата на неверието със светлината на любовта.
Радвай се, възвестяващ спасение със светия си живот.
Радвай се, утешение на Евбея.
Радвай се, избавление от тежестта на скърбите.
Радвай се, отче Порфирие!

 

Кондак 2
В Кавсокаливия, следвайки пътя на великите подвижници, ти си бил мnews_img_file_1780_b-1онах; наставленията на старците си приемал винаги без ропот, изпълнявайки това, което са ти благославяли като излизащо от устата на Самия Христос, Комуто и сега непрестанно зовеш: Алилуия!

 

Икос 2
За твоето непорочно житие, отче, Бог те сподоби със Своята благодат. Ти си учил да побеждаваме греховните страсти, било ти е дадено да съзерцаваш велики тайни, да имаш всеусърдно внимание към всеки, който в скърби идва при тебе. И ние, чувствайки твоята отеческа грижа, благодарно ти пеем:
Радвай се, успял да приемеш Христа в сърцето си.
Радвай се, придобил Неговата благодат.
Радвай се, жилище на Светия Дух.
Радвай се, съратник на Христовото войнство.
Радвай се, прозрял тайните с чисто око.
Радвай се, възвестил Истината с непорочни уста.
Радвай се, превърнал в служение целия си живот.
Радвай се, ново украшение на Атон.
Радвай се, излекувал безвъзмездно много рани.
Радвай се, изцелил много недъзи.
Радвай се, грижа за страдащите.
Радвай се, проглеждане на очите и душите.
Радвай се, отче Порфирие!

 

Кондак 3
Кротост и смирение – това са оръжията на послушника в духовната бран. Тези оръжия ти изкусно си овладял и си победил врага. Награда за победата ти стана, преподобни отче, твоето пребъдване в благодатта Божия още тук на земята. Като си преизпълнен с нея, ти я изливаш над всички, прибягващи към тебе за помощ, утешаваш, изцеляваш, обръщаш към Твореца, призовавайки благодарно да Му възклицават: Алилуия!

 

Икос 3
Отче, тебе Господ Те прослави с Небесната Си слава, но ти не си забравял и земното си отечество. В манастира на свети Хралампий постоянно си извършвал служби и си избавял хората от страдания. А избавените с очистени и благодарни сърца ти пеят:
Радвай се, прослава на своето земно отечество.
Радвай се, усърдни деятелю на молитвени бдения.
Радвай се, река от чудеса от Бога излята.
Радвай се, дълбина на тишината, умирение на тревогите.
Радвай се, несвързал себе си със света.
Радвай се, водил на земята ангелски живот.
Радвай се, обръщащ Христовите овцe към покаяние.
Радвай се, смекчаващ мъката на много сърца.
Радвай се, влизал винаги през тесните врати.
Радвай се, защото и сега в ангелския лик твоите уста възпяват Господа.
Радвай се, възвръщащ телесното здраве.
Радвай се, възвестяващ Царството Небесно.
Радвай се, отче Порфирие!

 

Кондак 4
Смирено си се покорил на Божествения промисъл и си
пристигнал в Атина, за да пасеш Христовите овце. Тук, служейки на Църквата с неуморна ревност, ти много хора, търсещи помощ, опора и надежда, си наставил в истинния път и си ги подбудил непрестанно да зоват на Бога: Алилуия!

 

Икос 4
В църквата на площад Омония ти мнозина си наставил към
спасение. Бил си подобен на ангела, спуснал се във Вавилон. О, предивни Порфирие, ти си станал лекар и наставник за agios-porfirios-800x800-1жителите на Атина и много от тях си привел към Христа. А спасените радостно възпяваха:
Радвай се, непоколебимо опазване на Христовите заповеди.
Радвай се, страшна заплаха за лукавите духове.
Радвай се, запазил в чистота сърцето си.
Радвай се, просветил и нашите сърца.
Радвай се, благоденствие на Елада.
Радвай се, украшение на Евбея.
Радвай се, вървял безропотно по пътеката на много скърби.
Радвай се, намерил Божието Царство още в този живот.
Радвай се, въздигнат чрез смирението.
Радвай се, неугасима светлина на Атина.
Радвай се, вразумление на заблудените.
Радвай се, завръщане на мнозина към Христос.
Радвай се, отче Порфирие.

 

Кондак 5
Бог ти дарува, отче, да изцеляваш от телесни и душевни скърби, пристъпващите с вяра. Но, служейки в храма на свети Герасим, ти си виждал него, а не себе си като Божие оръдие на тези изцеления. О, преподобни! С кротостта и смирението си ти си възнасял велика хвала на Извора на всички блага – нашия Господ, Комуто подобава непрестанна песен: Алилуия!

 

Икос 5
Преподобни отче, благоуханно Христово миро! Който в беди и скърби искрено пристъпи към тебе, той в утешение и радост ти пее:
Радвай се, отговарящ на молитвите към тебе с молитва към Бога.
Радвай се, наставляващ идващите към Него.
Радвай се, съвършен образ на служение.
Радвай се, наше поучение в любовта към Бога.
Радвай се, благоухание на Духа.
Радвай се, дълбина на любовта и състраданието.
Радвай се, смирени служителю на Църквата.
Радвай се, застъпниче за страдащите.
Радвай се, образ на светостта.
Радвай се, сияние на Евангелската светлина.
Радвай се, придобил и съхранил добродетелите.
Радвай се, защото сега живееш с Бога в Небесните Обители.
Радвай се, отче Порфирие!

 

Кондак 6
Служейки в света, не си привързвал сърцето си към светската слава и богатство. Твоята любов прогонвала горчивата печал, утешавала скърбящите, вселявала надежда в отчаяните. Като си възнасял молитви за страдащите, ти си ги научил да призовават Божието име и да възпяват Спасителя: Алилуия!

 

molitvaИкос 6
Авво светоносни, ти цял си бил озарен от Божественото сияние на Светата Троица. Божията благост ти позволи да изцеляваш всякакви скърби и болести, а изцелените викаха към теб:
Радвай се, осветен от Божествените лъчи.
Радвай се, преподобни, уподобил се на Господа.
Радвай се, предан Христов служителю.
Радвай се, усърдни изпълнителю на Неговите заповеди.
Радвай се, обиталище на Божествената любов и простота.
Радвай се, сподобил се от Бога с премъдрост.
Радвай се, пазителю на чистотата.
Радвай се, унищожение на душевредните страсти.
Радвай се, душевна красота, принесена в дар на Бога.
Радвай се, храбри войне на Господа Иисуса Христа.
Радвай се, опазван на земята под покрова на Божията Майка.
Радвай се, защото сега и сам помагаш на чедата си с небесното си застъпничество.
Радвай се, отче Порфирие.

 

Кондак 7
Извършвайки монашески подвизи, ти си имал дивно смирение; приемайки скърби от света, запазил си сърдечна любов към хората. Ти си лекувал бесновати, а бесовските полкове са треперели от твоето име. О, богоносни отче! Колко висок и наистина свят е твоят живот! Като прославяме Бога, така просиял в теб, пеем Му: Алилуия!

 

Икос 7
Тъй светна пред човеците светлината ти, че прослави Небесния Отец. А Той надари твоя разум пророчески да съзерцава хорските сърца и Божиите съдби. Тези, които виждаха дълбочината на твоето знание, в изумление възклицаваха:
Радвай се, получил от Бога дар на прозорливост.
Радвай се, въплътил в живота си Христовите слова.
Радвай се, извор на чудеса.
Радвай се, опазил вярата.
Радвай се, пътя свършил и изгрял у Бога като нова звезда.
Радвай се, защото в житейското море ни светиш от Небето със своята чистота.
Радвай се, ти, който прогонваш мъглата на недъзите.
Радвай се, ти, който проникваш в съкровеното.
Радвай се, първом търсил Царството Небесно.
Радвай се, поставил в началото на всяко дело любовта към Бога.
Радвай се, отче Порфирие!

 

Кондак 8
О, смирени отче, ти си претърпял много скърби от тези, чиито души са били помрачени от злоба и неверие. Но сам, пазейки съвършено незлобие, ти с мир и кротост си отвръщал на оскърбителите си; и замлъкнали проклинащите уста, а сковаващият сърцата лед на греха започвал да се топи от изливащата се топлина на твоето състрадание, и ето, вече се чува умилен глас: Алилуия!

 

Икос 8
Сред безкрайната суета на Атина ти си пазел блажен мир в g-porfiriosдушата си. В шума на централния столичен площад си живял като в светогорска пустиня. В края на своите земни трудове упокоил си се в желаната Кавсокаливия. А сега и жителите на Атина, и братята на Атон, и ние с едни уста ти пеем:
Радвай се, намерил блажен покой в Богообщението.
Радвай се, съхранил вътрешния мир ненарушим от светската суета.
Радвай се, показал монашеския път в цялата му красота.
Радвай се, иночески пример в молитва, трудове и пост.
Радвай се, извършителю на умната молитва.
Радвай се, тихо пристанище близо до шумната Омония.
Радвай се, получил дар от Бога да намираш водни извори.
Радвай се, приемал клеветите с кротост.
Радвай се, с любов гасил злобата.
Радвай се, светлина, озарила тъмнината.
Радвай се, отче Порфирие!

 

Кондак 9
Иоановото откровение те озари, докато си възнасял молитви в неговата пещера на Патмос. Видял и чул предивното, изпълнил си се със страх Господен и трепетно си възгласил: Алилуия!

 

Икос 9
Нашият Господ Иисус Христос споделяше трапеза с митари и грешници. Следвайки Неговия пример, и ти, преподобни отче, с безпримерно състрадание си отивал при нещастните души, попаднали в горчивите мрежи на греха. Донасял си им вестта за спасението, възвестявал си им за Божието милосърдие и със своята любов си призовавал сърцата им към покаяние, а те се отзовавали трепетно и умилено:
Радвай се, възвърнал мнозина към правия път.
Радвай се, свидетелствал за вярата с живота си.
Радвай се, отче, защото наистина си видял Бога.
Радвай се, защото винаги си Го имал в сърцето си.
Радвай се, светилник, горящ за света.
Радвай се, ти, който привеждаш хората към Бога.
Радвай се, светлина, просияла насред Атина.
Радвай се, придобил Светия Дух.
Радвай се, помогнал за спасението на хиляди души около теб.
Радвай се, блажени Христов приятелю.
Радвай се, отче Порфирие!

 

Кондак 10
Блажени отче, ти си умеел не само да слушаш Бога, но и да го чуваш. В житейските обстоятелства и в гласа на ближния, в пеенето на славея и в картинката от книга, ти си познавал гласа Господен и паднал на колене, благоговейно си възклицавал в отговор: Алилуия!

 

fbso-y78gnyИкос 10
С молитвата си ти си прекратявал сърдечните страсти, авво Порфирие, и си възвръщал в душите мира и спокойствието. Всеки, който идвал при тебе за утеха, я получавал; всеки, който търсел наставление, приемал просимото, удивлявайки се на дълбочината на Божествената мъдрост, скрита зад добродушна простота, и благодарно зовял:
Радвай се, познал не книжното богословие.
Радвай се, научен на премъдрост от любовта.
Радвай се, намерил доброто любознание.
Радвай се, използвал го в грижа за другите.
Радвай се, защото всичко, което си имал, си полагал за благото на ближните.
Радвай се, отдал целия себе си за пасомите си.
Радвай се, ходил винаги пред Господа.
Радвай се, възлюбил Го с цялото си сърце.
Радвай се, полагал смирението в основата на всичките си дела.
Радвай се, потушаващ всеки смут у чедата си.
Радвай се, верен служител на Православието.
Радвай се, непорочен пазител на църковните догмати.
Радвай се, отче Порфирие!

 

Кондак 11
Бог ти дарува особена благодат, отче, да намираш водни извори в дълбините на земната твърд. Подобно на това ти си освобождавал животочния Божи образ от дълбините на втвърдилите се от греха сърца. И когато като тънък ручей започвал да блика в тях изворът на Духа, се чувал благодарен глас на освобождение: Алилуия!

 

Икос 11
Ти се явяваш, отче, подобно на тихо сияние на небесна светлина, меко изливаща се върху тези, които ти се молят. И започва да се разсейва тъмата, утихват поривите на ветровете, и ето, в душата става така ясно и така топло, че устните сами благодарствено запяват:
Радвай се, неугасима Христова светлина.
Радвай се, проникнат от Неговата любов от детство.
Радвай се, глас на Божията истина.
Радвай се, защото си спасил от гибел момичето Есфир.
Радвай се, основател на манастира „Преображение Господне“.
Радвай се, разбирал по чуден начин къде има питейни водни извори.
Радвай се, носил в сърцето си свещените редове на Писанието.
Радвай се, ти, който си имал голяма любов към духовното четене.
Радвай се, ти, който си се отнасял с голямо внимание към Богослужението.
Радвай се, завещал на чедата си да внимават в текстовете на службите.
Радвай се, защото обителта в Милеси е вярна на твоите завети.
Радвай се, и дано тя остане тихо пристанище за много векове.
Радвай се, отче Порфирие!

 

Кондак 12
Добри пастирю, авво Порфирие, днес всички твои чеда ти принасят думи на чиста любов и благодарност и с детска искреност викат към тебе. А ти отново простираш към тях ръце, отново си готов да ги прегърнеш и да ги предпазиш, за да запеете заедно: Алилуия!

 

Икос 122015-03-10_104547
С радост възпяхме явените в теб Божи дарования. Във всички тях се прославя Светата Троица, защото Тя е Извор на всяко благо, Тя е начало на премъдростта и разума, на прозрението и изцелението, на чистотата и светостта, на смирението и любовта. Отново и отново като прославяме Даруващия, проявен в твоите дарования, теб възпяваме така:
Радвай се, съчетал всички добродетели.
Радвай се, райско благоухание.
Радвай се, непоколебима твърдина на вярата.
Радвай се, непрестанно пазена чистота.
Радвай се, просиял в лика на светиите като нова звезда.
Радвай се, станал нов бисер за украса на Църквата.
Радвай се, защото сега пребиваваш в небесното отечество.
Радвай се, защото и на земното си отечество с молитва помагаш.
Радвай се, защото си при Бога и виждаш всички Негови приятели.
Радвай се, и като съзерцаваш с трепет Божията Майка за всички нас заедно с Нея се помоли.
Радвай се, предивни старче, изминал земния път.
Радвай се, и за нас, които сме още по пътя, пътеводна звезда бъди.
Радвай се, отче Порфирие!

 

Кондак 13
Преподобни отче Порфирие, ти наистина си намерил Царството Божие, на което целият твой живот е неоспоримо свидетелство. Помогни и на нас по пътя на покаянието да достигнем желаните Чертози на нашия Господ, за да можем заедно с теб и с всички светии с едни уста, с едно сърце и с гореща любов да Му възпеем: Алилиуя! Алилуия! Алилуия!

 

(Този Кондак се чете 3 пъти, след това отново Икос 1 и Кондак 1)

 

Превод от руски свещеник Владимир Дойчев: http://akafist.narod.ru/P/Porfiry_Kavsokalivit.htm