В бъдещето ли сме?

Дивни са делата ти, Господи. Избра за нас духовен наставник именно от държавата САЩ в лицето на отец Серафим Роуз, от когото започваме да публикуваме отделни цитати в отговор на съвременните събития, потвърждаващи думите му, изречени и написани преди повече от 40 години.

САЩ е държава, в която е постигнато пълно равновесие и равнопоставеност на вероизповеданията. Религиозните организации там са превърнати отдавна в частни фирми, които предлагат продуктите си като на панаир. Изключение е Православната Църква и отец Серафим Роуз е живото доказателство за това твърдение.

Защо е необходимо да припомняме думите на отеца днес? Защото икуменистите са във вихъра си. Отворете ето този сайт. Един институт в Швейцария. Дори да не знаете френски, ползвайте гугъл преводача, за да го прочетете криво-ляво. Ще схванете основната идея – “развиване и насърчаване на междухристиянското и междуцърковното обединяване”. Забележете заглавната картинка на сайта – в средата е фигура на православен духовник, отляво му е католикът, а отдясно протестантът, които са го зяпнали втренчено. Искат нещо от него може би… О, как само им е отговорил отец Серафим относно това “единение”, “съединяване”, “диалогизиране” и “съслужение” дори… Качихме цялата му книга за четене, препоръчваме ви я, ако сте я пропуснали.

Институтът се намира в Шамбези. Там беше подготвен съборът в Крит. На този икуменически институт правят ежегодна реклама няколко от икуменическите (а на думи “православни”) сайтове в нашето българско пространство. Същите, които защитават и събора, настоявайки по опорна точка в назоваването му с думичките “велик и свят”. Войната за душите става все по-жестока. Целта им е ясна – да принизят Православието и да го изкарат на сергията редом до ерзаците и ментетата, за да се превърнат и традиционно православните страни в подобия на страната, където е живял и проповядвал отец Серафим Роуз.

Мнозина са се опитвали да изкривяват Истината. Досега през хилядолетията един не е успял. Днешните ентусиасти са много нахъсани, налага се да им бъде отговорено.