12+

7351ff237d50c90af0449f7c1c024ce1Една от опорните точки, която мина през медийното пространство, беше колко много апостолите обичали инославните, говорели си с тях и така Църквата набъбнала от 12 души на много хора. Не били като сегашните „зилоти“, които използват некоректни думи като „еретици“, говорят грубо и фанатично и по този начин се стараят да разсипят постигнатото от Христовите ученици. Така ли е всъщност?

Реших на празника на светите апостоли да събера някои техни думи на едно място, пък всеки сам да решава в какво да вярва… Жив е Бог, Той ще остсъди!

Спасителят дал на Своите ученици заповед: „И тъй, идете, научете всички народи… като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин”. (Мат. 28:19-20). И апостолите именно това правели – разпространявали Божественото учение по целият свят и учели всички да го пазят неповредено. Независимо от случващото се. Например, светите апостоли Петър и Иоан попаднали в ситуация да се сблъскат със силните на деня, които ги заплашвали да не говорят. А те им казали смело: „Съдете, дали е справедливо пред Бога – вас да слушаме повече, нежели Бога; защото ние не можем да не говорим за това, що сме видели и чули” (Деян. 4:19-20).

Същата мисъл можем да намерим и у ап. Павел, който пише: „И тъй, братя, стойте и дръжте преданията, които научихте било чрез наше слово, било чрез наше послание” (ІІ Сол. 2:15).

А на коринтските християни апостолът пише: „Похвалявам ви, братя, че ме помните за всичко и държите преданията тъй, както съм ви ги предал” (І Кор. 11:2).

Т.е., Христовите ученици ревниво внимавали да не се повреди учението на Господа. Нещо повече, ап. Павел многократно предупреждава вярващите да пазят чистотата на Христовото учение и да странят от онези, които произвеждат лъжливи учения. Например казва: „Гледайте, братя, да ви не увлече някой с философия и с празна измама според човешкото предание, според стихиите световни, а не според Христа” (Кол. 2:8).

И още: „Моля ви, братя, пазете се от ония, които произвеждат разцепления и съблазни против учението, което сте научили, и странете от тях. (Рим. 16:17).

И още: „Заповядваме ви също, братя, в името на Господа нашего Иисуса Христа, да страните от всеки брат, който постъпва безчинно, а не по преданието, що е получил от нас”. (ІІ Сол. 3:6).

И още: „Пазете се от псетата, пазете се от злите работници, пазете се от лъжеобрязване…“ (Филип. 3:2)

И още: „Страни от еретик, след като го посъветваш веднъж и дваж, знаейки, че такъв човек се е извратил и греши, като сам осъжда себе си” (Тит. 3:10-11).

Тези думи на великия апостол на народите не са нищо друго, освен повторение на Христовата повеля: „Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители” (Мат. 7:15).

(Какво ли би станало ако апостолът беше казал тези думи днес? Щеше да си го получи… Както, всъщност, и си го е получавал. Нищо не се променя с времето. По когото светът някога е хвърлял камъни, всякога ще хвърля.)

Светата Църква винаги се е стараела да отстрани от себе си невразумимите еретици. Постъпвайки така строго, тя е следвала не някаква нездрава ревност (както ние често мислим), а изричната повеля на своя Глава, Който казва: „Ако и църквата не послуша, нека ти бъде като езичник и митар.” (Мат. 18:17).

Тази мисъл застъпва и ап. Павел като пише на галатяните: „Чудя се, че тъй скоро преминавате от Оногова, Който ви е призвал чрез благодатта Христова, към друго благовестие; не че има друго благовестие, но има някои, които ви смущават и искат да изопачат благовестието Христово. Но ако дори ние, или Ангел от небето ви благовестеше нещо по-друго от това, що ние ви благовестихме, анатема да бъде.” (Гал. 1:6-8).

Че ереста е отричане от Христа казва и св. ап. Петър: „И между вас ще има лъжеучители, които ще вмъкнат пагубни ереси и, като се отричат от Господа, Който ги е изкупил, ще навлекат върху себе си скорошна погибел. И мнозина ще последват тяхното разпътство, и поради тях пътят на истината ще бъде похулен. И, подбуждани от користолюбие, ще ви мамят с лъстиви думи; тяхното осъждане отдавна е готово, и тяхната погибел не дреме.” (II Петр. 2:1-3).

Така учи и апостолът на любовта — Иоан, като казва: „Всякой, който престъпва Христовото учение и не пребъдва в него, няма Бога; който пребъдва в Христовото учение, той има и Отца, и Сина. Който дохожда при вас и не донася това учение, него не приемайте у дома си и не го поздравявайте; защото, който го поздравява, участвува в неговите лоши дела.” (ІІ Иоан 1:10-11).

Политически некоректни от днешна гледна точка изглеждат думите на апостолите, нали? Нека всеки сам да пренесе в съвременните условия казаното от тях и ще разбере има ли други „църкви“ и те „сестри“ ли са ни. И фанатици ли са тези, които се стараят да различават истинското (православно) учение от ереста и настояват това да си остане така.

А може би Църквата се е увеличила от 12 души на милиони, защото апостолите и техните наследници – светите отци, са пазели и обичали Христовото учение и благодатно са го предавали на другите. Хората идват в Църквата заради истината. Най-новите политически дрънканици ги дават по телевизията. Няма нужда да се разкарваш до храма…