Видео клипове

Представяне на “Писмо до близък” в София (видео)

Можете да гледате това видео благодарение на Соня Анкова

https://www.youtube.com/watch?v=TVsDOL5mxgo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1LcYkrr93VO_Z0oFbLlo3nocsMplRz14bYhRV-q1qg641qWv0TQlcGei4