Акатист на светите праведни Богоотци Иоаким и Анна

8b2fa30acf2206562dceb3a1d0b8641eКондак 1

Избрани от човешкия род прародители на Христа, родили Преблагословената Богоотроковица, от Която се роди по плът Син Божий, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно! Като имате велико дръзновение пред Христа Бога и винаги предстоите пред Неговия Небесен престол, прилежно Му се молете да се избавим от беди, та непрестанно да ви зовем:
Радвайте се, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно.

Икос 1

Първият Ангел бе пратен от Бога при вас, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно, когато скърбяхте за своето безплодие, единият в пустинята, а другата в своята градина, възнасяйки молитва към Бога, и така Безплътният ви донесе радостно благовестие, че ще родите Преблагословена Дъщеря, и в Нея ще бъде благословен целият човешки род. С него и ние ви принасяме радостно хваление:
Радвайте се, свято разцъфтели от Давидовия корен клонки от лозата на живота; радвайте се, родили Дъщеря, Преблагословена от всички родове.
Радвайте се, всечестни прародители на въплътилия се Син Божий; радвайте се, всеизрядни изпълнители на скритото от векове тайнство.
Радвайте се, най-близки сродници по плът на Утехата Израилева; радвайте се, еднокръвни родственици на Спасителя на света.
Радвайте се, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно.

Кондак 2

Когато се видя унизен от първосвещеника на Иерусалимския храм заради своето безплодие, свети Иоаким силно се опечали и в скръбта на душата си се отдалечи в пустинята при своето стадо, и там с много сълзи се молеше на Господа да го удостои да се нарече баща на дете, съедини молитвата с пост и със съкрушено сърце зовеше към Вседържителя Бога: Алилуия.

Икос 2

Познала силната скръб на своя мъж, света Анна стоеше в дома си, горчиво плачеше и се молеше на Господа да снеме от нея укора на безплодието. А ние, спомняйки си дивното търпение на праведните, зовем така:
Радвайте се, богоизбрана двоице, родила Майката на Единия от Троица; радвайте се, произвели непорочната Родилка на своя Създател.
Радвайте се, благословени съпрузи, отгледали Преблагословената между жените Дъщеря; радвайте се, чути от Господа във вашето безплодие.
Радвайте се, защото вашите слъзни молитви преминаха небето и стигнаха до ушите на Бога Израилев; радвайте се, защото временното ваше поругание се измени във вечна слава на небесата и на земята.
Радвайте се, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно.

Кондак 3

Преизпълнен с Божията сила, Ангел Господен се яви на свети Иоаким в пустинята и му каза: „Бог чу твоята молитва и благоволи да ти даде Своята благодат: ето, твоята жена Анна ще зачене и ще ти роди Дъщеря, от Която ще дойде радост за целия свят.“ Като каза това, безплътният му заповяда да отиде в Иерусалимския храм, където ще намери своята съпруга да се моли, и заедно с нея там да пее хвалебна песен на Бога Израилев: Алилуия.

Икос 3

Преизпълнена със скръб в сърцето, света Анна, като влезе в своята градина, видя птиче гнездо на дървото с малки птичета в него и усърдно се молеше на Господ да я сподоби да стане майка на дете. И ето, яви й се Ангел Господен и рече: „Твоята молитва е чута, твоите въздишки преминаха отвъд облаците и твоите сълзи възлязоха пред Бога: ето, ти ще заченеш и ще родиш Преблагословена Дъщеря, в Която ще бъдат благословени всички земни колена и чрез Нея ще се даде спасение на целия свят, Тя ще се нарече Мария.“ Спомняйки си такова радостно ангелско благовестие, да пеем на Богоотците така:
Радвайте се, праведни съпрузи, преизбрани свише от Бога; радвайте се,непорочно постъпвали по всички Господни заповеди.
Радвайте се, получили вечно утешение в своята временна скръб; радвайте се, превъзнесени от Божията десница противно на всяко очакване.
Радвайте се, защото Господ си спомни за вас във вашето смирение и скръб; радвайте се, защото се сподобихте да бъдете прародители на Сина Божий.
Радвайте се, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно.

Кондак 4

Обзет от буря на съмнение и недоумение от благовестието на Ангела, праведният Иоаким бързо отиде в град Иерусалим, където пред вратите на храма намери света Анна, която много славословеше Господа и му извести за предсказанието за чедо. Той също благовести за видението си на своята съпруга и заедно с нея въззова към Господа: Алилуия.
joachim20and20anne20big1

Икос 4

Когато чуха сродниците и познатите за преславното зачатие на света Анна, славеха Бога Израилев, а богомъдрата Анна посвети плода на своята утроба на служение на Бога, възнасяйки топло благодарение на Господа. А ние, радостно възпявайки всеславното зачатие на Богоотроковицата Мария, зовем към Нейните свети родители така:
Радвайте се, радостни предизвестители на идещия в света Изкупител; радвайте се, вечнопаметни праотци на очаквания Спасител.
Радвайте се, дали плът на Словото Божие чрез вашата благословена Дъщеря; радвайте се, наричащи свой внук въплътения Бог.
Радвайте се, достойни служители на великата тайна на благочестието; радвайте се, всеизрядни посредници на Божието снизхождение към човеците.
Радвайте се, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно.

Кондак 5

Всеблажени Иоакиме и Анно, вие се сподобихте да родите по плът Богосветлата звезда, явила Слънцето на правдата, Христа Бога, Пресвета Богородица и приехте възжеланото име Богоотци. Небето и земята се зарадваха за Нейното свято рождество и целият човешки род се освети, пеейки на дивния в Своите светии Бог: Алилуия.

Икос 5

Като видяха родителите на родилата се от тях Богоотроковица Мария, Майката на Създателя, като Божи кивот, благоговейно Й послужиха. Не се отвръщайте и от нас, които молитвено падаме пред вас и зовем:
Радвайте се, светло възрадвали се за рождеството на Богоотроковицата Мария; радвайте се, усладени от Нейното виждане.
Радвайте се, умилени от Нейното слушане; радвайте се, благословени и облажени след това от Божия първосвещеник.
Радвайте се, добре отгледали непорочната Агница в своя дом; радвайте се, имали за своя Дъщеря Майката на Агнеца и Пастира.
Радвайте се, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно.
%d0%b7%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%8e

Кондак 6

Проповедници на Божиите чудеса се явихте, светии, когато изпълнихте своя обет към Бога и въведохте тригодишната Богоотроковица Мария със слава в Божия храм, за да обитава там в светая светих, и затова побързахте радостно да принесете славословие на Бога на вашите отци: Алилуия.

Икос 6

Богоотроковицата изгря като пълна луна в Своя честен вход в храма Господен, Ангелите се удивиха на Нейната чистота и Божият първосвещеник Захария, приел я от вашите ръце, свети Иоакиме и Анно, с чест я въведе във вътрешната светая светих, като истински одушевен Божий кивот, а вас облажи по достойнство с такива похвали:
Радвайте се, родили всемирната радост на човешкия род; радвайте се, възпитали причината за обновлението на човеците.
Радвайте се, привели в Господния храм одушевения Божий Кивот; радвайте се, поселили вашата свята дъщеря в светая светих.
Радвайте се, явили се сродници на имащия да се въплъти Бог; радвайте се, станали събеседници на Ангелите.
Радвайте се, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно.

Кондак 7

Изпълнил желанието на душата си и отдал своя обет на Бога, преблажени Иоакиме, ти в добра старост свято и праведно си завършил земния си живот в Господа. Сега възнеси молитва към Него и за нас, за да се сподобим да получим добър, мирен и непосрамващ край, зовейки към Него: Алилуия.

Икос 7

Нов и богоугоден живот, света Анно, си водила в своето вдовство, пребивавайки в Божия храм и служейки на своята Свята и Преблагословена Дъщеря, затова, като истинска и богоугодна вдовица и Христова прамайка, те възхваляваме заедно с твоя съпруг, Богоотец Иоаким, усърдно ви почитаме и с любов ви принасяме такива песни:
Радвайте се, праведници, чиято правда сияе като слънце вовеки; радвайте се, приятели на Ангелите, съжители на светиите и близки на Бога.
Радвайте се, предстоящи пред самия небесен престол; радвайте се, имащи велико дръзновение към Христа Бога.
Радвайте се, украшение на тържествуващата Църква на небесата; радвайте се, застъпници на войнстващата Църква на земята.
Радвайте се, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно.
p8022507

Кондак 8

Завършила своето земно странстване, света и праведна Анно, ти си заспала сън смъртен на ръцете на твоята пребожествена Дъщеря, Богородица Мария, и с упование си се преставила в Бога. Затова, като славим твоето свято успение, те молим, о, всечестна Божия Прамайко, когато и ние започнем да заспиваме смъртен сън, помоли Спасителя Христа кротко да отдели душата от тялото и да ни избави от властта на бесовете, та в радостта на светиите да Му зовем: Алилуия.

Икос 8

Целият християнски свят достойно ви облажава, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно, и молитвено прославя вашите честни имена, Христовата Църква радостно празнува вашата памет и ви принася хвалебни песни:
Радвайте се, светилници, благодатно озаряващи мрака на нашите души; радвайте се, милостиво поглеждащи към нас, земнородните, от висотата на вашата слава.
Радвайте се, постоянни съмолитвеници на Богородица Мария; радвайте се, могъщи омилостивители на Христа Бога.
Радвайте се, защото спасявате от всякакви беди имащите вяра и любов към вас; радвайте се, защото избавяте от внезапна смърт молитвено призоваващите ви на помощ.
Радвайте се, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно.

Кондак 9

Всички Ангели Божии и ликовете на светиите на небесата ви приветстват, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно, човешките родове на земята ви възхваляват с молитвени песни и за вашето молитвено застъпничество благодарно зоват към Бога: Алилуия.

Икос 9

Нашето красноречие на може да ви възхвали достойно, свети прародители Христови; но вие, като милостиви, не отхвърляйте и нашите убоги похвали, но ни бъдете топли застъпници и молитвеници пред Господа, възпълвайки с вашите свети молитви оскъдността на нашите души, та благодарствено да ви зовем:
Радвайте се, възжелани наши ходатаи за вечната радост и слава; радвайте се, усърдни молитвеници пред Господа за временни и вечни блага.
Радвайте се, запазващи верните от смъртоносни язви с вашето застъпничество; радвайте се, прогонващи пагубните ветрове със своите молитви.
Радвайте се, защото с вашето ходатайство укротявате земетресенията и силните бури и ги превръщате в тишина; радвайте се, защото бързо се притичвате на помощ във всякакви беди и опасности.
Радвайте се, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно.
p8022515

Кондак 10

На желаещите душевно спасение и подвизаващи се усърдно се явихте добри помощници, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно, и се нарекохте пазители, единият на монасите, а другата на монахините, принасяйки общо моление на Бога за всички верни, та всички благодарствено да възгласят на прославилия ви по цялата вселена Цар на славата Христос: Алилуия.

Икос 10

Със закрилата на вашите небесни молитви, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно, ни запазвайте и ограждайте от изкушенията на врага дявол, търсещ да погуби душите ни; защото добре познаваме силата на вашите молитви пред лицето на вашия Внук по плът, нашия Христос Бог. Не преставайте да Го умолявате за всички, които ви почитат с любов и зоват:
Радвайте се, доброплодна маслина, обилно източваща за нас елея на Божията милост; радвайте се, два добросенчести кипариса, привеждащи ни от зноя на страстите в покоя на безстрастието.
Радвайте се, висон и багреница, от които се изгради Божията скиния; радвайте се, двоица гургулици, произвели непорочната Гълъбица.
Радвайте се, вечно царуващи с вашата Дъщеря, Царицата на всичко; радвайте се, светло тържествуващи в горния Сион в Нейната небесна обител.
Радвайте се, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно.

Кондак 11

Милостиво приемете нашето хвалебно пение и не ни лишавайте от вашите молитвени щедрости, о, свети прародители Христови, Иоакиме и Анно, ако и да сме недостойни за вашето свято застъпничество поради греховете си; но като благи и всещедри, ни го подайте и ни помогнете да се очистим с покаяние от греховните скверноти, та с чисто сърце да пеем на нашия Създател хвалебна песен: Алилуия.

Икос 11

Като два светоподателни светилника, запалили всемирната Свещ, да познаем светите Богоотци Иоаким и Анна, о, братя, и озарени от сиянието на тяхната небесна слава, да им запеем така:
Радвайте се, удостоени да възпитате несравнено по-славната от Серафимите; радвайте се, осияни от лъчите на Божията благодат.
Радвайте се, преизпълнени с духовно благоухание; радвайте се, принасящи на Бога тамяна на вашите молитви за целия християнски свят.
Радвайте се, с Богородица Мария и Предтечата Йоан винаги предстоящи до Христовия престол.
Радвайте се, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно.

Кондак 12

Пода????????????????????????????йте ни Божията благодат и милост, изпросете ни от Господа прощение на греховете и изправление на живота ни, свети Богоотци Иоакиме и Анно, и не преставайте да се молите пред лицето на Вседържителя Бога, тъй като имате голямо дръзновение пред Него. С цялото си усърдие припадаме пред вас, като пред всегдашни предстоятели и застъпници наши, молим и благоумилно зовем всички към Твореца: Алилуия.

Икос 12

Възпявайки вашето всесилно застъпничество пред Бога, свети и праведни Иоакиме и Анно, величаем възвеличилия ви Христос Господ, възпявайки и родената от вас Пренепорочна Негова Майка и усърдно ви принасяме по дълг такива похвали:
Радвайте се, препрославени от изток до запад; радвайте се, божествени стражи, непрестанно бдящи в молитва към Бога за всички верни.
Радвайте се, податели на благодатна помощ на всяка християнска душа; радвайте се, изпълнители на добрите моления и молби на благочестивите.
Радвайте се, преизрядни и безвъзмездни изцелители на душевни и телесни недъзи; радвайте се, всеусърдни и благоприятни наши ходатаи за временни и вечни блага.
Радвайте се, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно.

Кондак 13

О, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно! С усърдие и любов ви молим, падайки в подножието на нозете ви: умолете Господа Бога да ни избави от вечната погибел, приготвена за грешниците, та спасени по милосърдието на нашия Бог и подкрепяни от вашите свети молитви, благодарствено да Му пеем Ангелска песен: Алилуия.

(Този Кондак се чете 3 пъти, след това Икос 1 и Кондак 1.)

МОЛИТВА

О, вечнославни Христови праведници, свети Богоотци Иоакиме и Анно, които предстоите пред небесния престол на великия Цар и имате велико дръзновение пред Него, като благоволил да се въплъти от вашата Преблагословена Дъщеря, Пречистата Богородица и Приснодева Мария! Към вас, като наши могъщи застъпници и усърдни молитвеници, прибягваме ние, грешните и недостойни. Молете Неговата благост да отклони от нас Своя гняв, справедливо насочен към нас заради греховете ни, и като презре безчислените ни прегрешения, да ни обърне в пътя на покаянието и ни утвърди в пътя на Своите заповеди. Със своите молитви запазете нашия живот в мир и ни изпросете благопреуспяване във всичко, като ни дарите от Бога всичко потребно за живота и благочестието, и със своето застъпничество ни избавите от всякакви напасти, беди и внезапна смърт, и ни защитите от видими и невидими врагове, та като преминем този временен живот във всяко благочестие и чистота, да достигнем във вечния покой, където, по вашите свети молитви, да се сподобим с Небесното Царство на Христа, нашия Бог, на Когото с Отца и Пресветия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение във вечни векове. Амин.

 

Акатисти. Книга 2. Славянобългарски манастир “Св. Вмчк Георги Зограф”, Света Гора, Атон, 2010 г.