Акатист на свети великомъченик Евстатий Плакида

Кодак 1

На избрания воевода, причислен към лика на светиите – Евстатий Плакида, похвални песни да принесем. А ти, великомъчениче, влязъл през огъня на страданията в небесния покой, от огъня на страстите и от всякакви беди ни освободи, та с упование да ти зовем: Радвай се, великомъчениче Евстатие, молитвениче за нашите души.

Икос 1

Владиката на Ангелите и Творец на хората, Който иска всички да се спасят и да достигнат до познание на истината, ти се яви в дивен образ, Евстатие, когато над главата на елена ти видя Кръст, а на него подобие на Разпнатия за нас Господ Иисус Христос. В изумление си чул гласа Христов: “Защо ме гониш, Плакидо?” и със страх си попитал: “Кой си Ти, Господине, Който говориш с мене?”. Като си разбрал, че Той е Иисус Христос, дошъл да спаси грешните, изповядал си Го за Истинен Бог. А ние, чудейки се на такова обръщане към истинската вяра, зовем ти:
Радвай се, от Господа изведен из средата на нечестивите.
Радвай се, от Него наставен на път истинен.
Радвай се, възлюбил от цялото си сърце Твореца.
Радвай се, угасил в себе си огъня на страстите.
Радвай се, защото си претърпял големи страдания за името на Пресладкия Иисус.
Радвай се, защото си Му останал верен даже до люта смърт.
Радвай се, украсил главата си с мъченически венец.
Радвай се, вкусващ заедно със светиите райските сладости.
Радвай се, великомъчениче Евстатие, молитвениче за нашите души.

Кондак 2

Като видя Господ чистотата на твоето сърце и голямото ти милосърдие към бедстващите и страдащите, не те остави да пребиваваш в мрака на идолослужението, но те просвети със светлината на вярата Христова, та познал истинния Бог, с всички праведници да Му пееш: Алиулуия.

Икос 2

Имайки богопросветен разум и наставен свише от Божия глас, свети Евстатие, като мъдра глава на своя дом, към спасителната вяра и светото Кръщение си привел всички, живеещи в него. Затова те възхваляваме така:
Радвай се, възлюбил Божествената истина.
Радвай се, извършвал дела на милосърдие заради Христа.
Радвай се, показал ни образ на праведен живот.
Радвай се, изкусен лечителю на греховните рани.
Радвай се, ти, който подбуждаш верните да прославят Господа.
Радвай се, ти, който ни учиш на любов към Бога и ближните.
Радвай се, сладкогласни проповедниче Христов.
Радвай се, наследниче, заедно със светиите на Горното Царство.
Радвай се, великомъчениче Евстатие, молитвениче за нашите души.

Кондак 3

Укрепявани със силата на Божествената любов, свети мъченици Евстатие и Теопистия, със смирение и търпение сте претърпели всички беди и напасти, възлагайки цялото си упование на Единия Господ и с вяра пеейки Му: Алилуия.

Икос 3

Имайки в сърцето си желание вярно да служиш на Единия Господ, оставил си дома си, Евстатие, и заедно със семейството си по море си отпътувал към Египет. А ние, като се дивим на твоето смирение и на упованието ти на Божия промисъл, принасяме ти такива похвали:
Радвай се, защото си се уподобил на обеднелия заради нас Господ.
Радвай се, защото подражавайки на светото Семейство, в Египет си избягал.
Радвай се, защото си имал в сърцето си голяма вяра в Христа.
Радвай се, претърпял мъжествено всички скърби.
Радвай се, бърз помощниче на нуждаещите се и скърбящите.
Радвай се, добри наставниче на нашите души.
Радвай се, начертал Кръста Христов в сърцето си.
Радвай се, показал ни спасителен път чрез безропотно носене на своя кръст.
Радвай се, великомъчениче Евстатие, молитвениче за нашите души.

Кондак 4

Буря от люти гонения и беди повдигна на теб врагът на човешкия род, великомъчениче Евстатие. А ти, като Многострадалния Иов, всички изпращани ти лишения безропотно си приемал и на укрепяващия те Бог си викал: Алилуия.

Икос 4

Като слушаше Господ молитвите, които Му възнасяше, милостиво ти изпращаше помощ и утешение, Евстатие. А ти, разпалван от любов към Бога и ближните, скръбта от загубата на съпругата и децата ти със смирение и кротост си претърпявал, за всичко благодарейки на Бога. Ние пък, като се удивяваме на това твое търпение, с умиление ти пеем:
Радвай се, непоколебими стълпе на вярата.
Радвай се, несъкрушим щите на християните.
Радвай се, неоскъдняващо съкровище на чудеса.
Радвай се, неизчерпаем извор на изцеление.
Радвай се, ти, който укрепяваш верните в благочестието.
Радвай се, защото ни учиш да претърпяваме със смирение всички скърби.
Радвай се, вместилище на Божиите дарования.
Радвай се, достигнал чрез добродетелния си живот Царството Небесно.
Радвай се, великомъчените Евстатие, молитвениче за нашите души.

Кондак 5

Като Богопратена звезда, водеща ни към познание за живот в смиреномъдрие, си се показал, великомъчениче Евстатие. Доблестни воеводо, в чуждата страна много години в смирено служение на своя стопанин си пребивавал, непрестанно пеейки: Алилуия.

Икос 5

Като гледаме твоята вяра, търпение и благодарение за всичко, досточудни Евстатие, умиляваме се и чествайки с любов твоята свята памет, пеем ти всички:
Радвай се, мъжествени защитниче на твоето земно отечество.
Радвай се, достоен наследниче на небесните селения.
Радвай се, защото винаги си имал Господа за помощник.
Радвай се, защото не си щадил своя живот заради приятелите си.
Радвай се, наш топли ходатаю пред Бога.
Радвай се, бърз предстателю за нашите души.
Радвай се, ти, който усърдно се молиш за нас пред Престола Божий.
Радвай се, ти, който непрестанно се грижиш за призоваващите твоето име.
Радвай се, великомъчениче Евстатие, молитвениче за нашите души.

Кондак 6

Проповедник на вярата в Христа чрез слово и дело си се показал, свети мъчениче. С добродетелния си живот много идолопоклонници в светлината на Христовата истина си просветил и си ги научил да пеят на истинния Бог: Алилуия.

Икос 6

Възсия светлината на велика радост, изпратена ти милостиво от Господа, славни Евстатие, когато след много години твоето семейство пак се събра заедно. Възпявайки дивния Божи Промисъл, явен над теб и сродниците ти, зовем ти:
Радвай се, угодил на Христа с благочестието си.
Радвай се, придобил велико дръзновение пред Него.
Радвай се, сподобил се със сугуба благодат от Царя на Славата.
Радвай се, увенчан от Него с венеца на славата.
Радвай се, драгоценни бисере на Светата Църква.
Радвай се, непобедими войне Христов.
Радвай се, счел за нищо богатствата на този свят.
Радвай се, получил от Господа небесна слава.
Радвай се, великомъчениче Евстатие, молитвениче за нашите души.

Кондак 7

Нечестивият Адриан като искаше да принесе жертва на идолите, заповяда, Евстатие, и ти да им се поклониш, защото мислеше, че те са ти дарували победа над враговете. Но ти си му отговорил, че си християнин и само на Единия Истинен Бог – Иисус Христос вярно се покланяш, винаги пеейки Му: Алилуия.

Икос 7

Ново зло показа служителят на врага на човешкия род – Адриан, когато в безумен гняв заповяда ти, жена ти и децата ти да бъдете разкъсани от зверове. Но никак не можа да ви навреди, защото Божията благодат усмири зверовете и ги направи кротки. Затова, прославяйки Господа, дивен в Своите светии, с любов ти пеем:
Радвай се, ти, който с изповядване на Истинния Бог си посрамил нечестивите.
Радвай се, ти, който си счел за нищо наказанието на мъчителя.
Радвай се, изкоренителю на идолското служение.
Радвай се, насадителю на християнското благочестие.
Радвай се, изобличителю на бесовската прелест.
Радвай се, добре завършил мъченическия подвиг.
Радвай се, за да спасиш душата си, погубил я заради Христа.
Радвай се, заедно със светиите получил наследството на Царството Небесно.
Радвай се, великомъчениче Евстатие, молитвениче за нашите души.

Кондак 8

Странно беше за невярващите в Христа и незнаещи Божията сила да гледат и слушат как немощното човешко тяло може да претърпи такива мъки за Христа. Бил си, многострадални Евстатие, по заповед на нечестивия Адриан хвърлен, заедно със съпругата ти и децата ти, в нагорещен меден вол. В него, претърпявайки тежки мъчения, възпявали сте Богу: Алилуия.

Икос 8

Цял изпълнен с Божествена радост, свети мъчениче, и горящ с любов към Христа Господа, на смърт за името Христово мъжествено си се отправил. Ние пък, спомняйки си страданието на твоето семейство и хвалейки вашето велико търпение, казваме:
Радвайте се, проповедници на Истинния Бог.
Радвайте се, топли към Бога молитвеници.
Радвайте се, вие, които сте последвали крепката вяра в Христа.
Радвайте се, приели мъченическа смърт за Христа.
Радвайте се, влезли в радостта на своя Господ.
Радвайте се, наследили чрез много скърби вечния живот.
Радвайте се, защото за вас се отвориха Райските двери.
Радвайте се, навеки въдворили се в селенията на праведните.
Радвай се, великомъчениче Евстатие, молитвениче за нашите души.

Кондак 9

Като видяха верните, че вашите тела, мъченици всехвални, останаха невредими от огъня, възхвалиха Бога, прославящ Своите светии. И като припаднаха пред вашите свети мощи, възпяха ви надгробна песен: Алилуия.

Икос 9

Многоречевитите витии не могат да изрекат достойна похвала за вас, свети мъченици, нито да познаят силата Христова, с която като с броня се облякохте. А ние, хвалейки подвига на вашите страдания, които заради вярата Христова мъжествено сте претърпели, възпяваме ви така:
Радвай се, Евстатие, укрепяване на благочестивите семейства.
Радвай се, утвърждение на домашната църква.
Радвай се, Теопистия, похвало на жените и майките.
Радвай се, корона на християнския брак.
Радвай се, Агапие, утешение на добродетелните родители.
Радвай се, украшение на целомъдрения живот.
Радвай се, Теописте, призован заедно с твоето семейство на Господния пир.
Радвай се, заедно с тях увенчан с мъченически венец от Царя на Славата.
Радвай се, великомъчениче Евстатие, молитвениче за нашите души.

Кондак 10

Като искаше да прослави вас, свети мъченици Евстатие, Теопистия, Агапие и Теописте, Господ Иисус Христос внуши на свети Константин да изгради църква на мястото на вашата мъченическа кончина, та всички притичащи се към вашите многоцелебни мощи да приемат от вас бърза помощ и да пеят на Бога: Алилуия.

Икос 10

Като необорима стена срещу всякакви беди и напасти ви имаме, всехвални мъченици. Затова, като принасяме усърдно благодарение на Небесния Отец за всички Негови благодеяния, които ние, недостойните, сме получили чрез вас, топли наши молитвеници, пеем ви така:
Радвайте се, непоколебими стълпове на Църквата Христова.
Радвайте се, съединени чрез Христовата любов.
Радвайте се, събеседници на Ангелите Божии на небесата.
Радвайте се, бързи помощници на тези, които ви призовават на земята.
Радвайте се, надеждни наши ходатаи за Царството Христово.
Радвайте се, топли за нас предстатели пред Бога.
Радвайте се, вие, които не ни оставяте и след вашата смърт.
Радвайте се, вие, които ни ръководите по пътя на спасението.
Радвай се, великомъчениче Евстатие, молитвениче за нашите души.

Кондак 11

Приемете от нас, всеумилно пение, свети мъченици, които принесохте себе си в жертва благоуханна на Господа и Му възпявахте до последния си дъх песента: Алилуия.

Икос 11

Светозарни звезди на църковното небе се явихте, мъченици всехвални, сред които и ти, Евстатие, светло сияеш. Затова приеми от нас тези похвали:
Радвай се, защото гледаш лице в лице славата на Трисиянното Божество.
Радвай се, защото и на нас помагаш да се просветим със светлината на Божествената истина.
Радвай се, ти, който ни направляваш да вървим по верния път на спасението.
Радвай се, ти, който наставляваш грешниците към покаяние.
Радвай се, защото източваш чудеса от своите мощи.
Радвай се, защото храмовете, създадени за прослава на твоето име, невидимо обитаваш.
Радвай се, невидими спътниче на странстващите.
Радвай се, бърз помощниче на всички, които те призовават.
Радвай се, великомъчениче Евстатие, молитвениче за нашите души.

Кондак 12

Като знаем дадената ти от Бога благодат, страстотерпче Христов Евстатие, с благоговение и любов се покланяме на твоите многоцелебни мощи, от които получаваме изцеление на недъзите си и утешение в скърбите. Затова по достойнство прославяме теб, нашия небесен застъпник, и за теб пеем на Господа: Алилуия.

Икос 12

Като възпяваме многото и преславни твои чудеса, облажаваме те заедно със съпругата и децата ти, като наши застъпници и молитвеници пред Бога и те молим – бъди благ помощник на всички нас, които усърдно ти зовем:
Радвай се, висока похвало на мъчениците.
Радвай се, многовъзпявана славо на изповедниците.
Радвай се, ти, който изцеляваш различни болести.
Радвай се, ти, който даряваш облекчение в недъзите.
Радвай се, наставниче на братолюбието.
Радвай се, проповедниче на покаянието.
Радвай се, ти, който и за нас се грижиш от небесата.
Радвай се, ти, който невидимо ни помагаш.
Радвай се, великомъчениче Евстатие, молитвениче за нашите души.

Кондак 13

О, всехвални великомъчениче Христов Евстатие, приеми от нас тези похвали, които с любов ти принасяме. И с твоето застъпничество пред Престола на Господа Вседържителя, изпроси за нас изцеление от всички душевни и телесни недъзи, избавление от видимите и невидими врагове и от вечните мъки, та заедно с теб в бъдещия век да възпеем Бога: Алилуия.

(Този Кондак се чете 3 пъти, а след това Икос 1 и Кондак 1)

Молитва

О, преславни, свети и многострадални великомъчениче Христов Евстатие! Чуй нас грешните и недостойните, които празнуваме твоята свята памет. Изпроси ни от Господа с твоите многомощни молитви благодат за спасение, прощение за всички извършени от нас грехове, плодородие на земята, мир за света и освобождаване от злите дяволски козни, християнска кончина на нашия живот и безметежно преминаване през въздушните митарства. Защото ти си приел благодат от Господа да се молиш за нас. И ако искаш да помогнеш на нас, които почитаме твоята свята памет, всичко можеш да извършиш. Не презирай нас, недостойните, страстотерпче светий, и изпроси от Господа всичко добро и полезно за нашите души, та да се удостоим да славим и възпяваме всесвятото и великолепно Негово име в Царството Небесно, където е жилището на всички светии, во веки веков. Амин.

 

Превод от руски свещеник Владимир Дойчев: http://akafistnik.ru/akafisty-svyatym/akafist-svyatomu-velikomucheniku-evstafiyu-plakide/