На никого не пожелавам…

„…Веднъж паството поискало от св. Гавриил Ургебадзе да прочете молебен за възраждане и умножаване на грузинския народ. Преподобният отслужил молебен към Пресвета Богородица, след което имал страшно откровение. Сам той разказва:

„Дойдоха двама. Бяха облечени като древни войни. Кимнаха един към друг и казаха: „Ето го.“ Взеха ме под ръка от двете страни и ме поведоха нанякъде. Едва се ориентирах, заведоха ме в бяла сграда, без кръст. Вкараха ме в тъмна стая, заключиха вратата и ме оставиха. Когато очите ми привикнаха към мрака, видях разхвърляни по каменния под окървавени мъртви деца с големина на човешки пръст. От тавана, през някаква пукнатина, продължаваха да падат убити деца, тъй че нямаше къде да се стъпи. Всичко беше омазано с кръв. За да не настъпя нещо, се отдръпнах и застанах на пръсти. В това време вратата се отвори и се чу глас: „Идва! Идва!“ Учудих се: Кой идва?! Вероятно началникът им. Може би като го помоля ще ме пусне. Влязоха пак двамата, които ме доведоха и застанаха до вратата. Не ме пускаха, притиснах се към стената. Погледнах нагоре и видях, обкръжена от ангели и светии, Пресветата Богородица. Беше облечена в бяло. Веднага Я познах. „Този е, който се молеше за умножение“ – и двамата посочиха към мен. Божията Майка ме погледна строго, показа окървавените деца на пода и рече: „За това ли Ме молиш? Така да умножа Грузия?! – Аз да умножавам, а те да убиват?!“ Обърна се и си тръгна. Двамата ме взеха и ме върнаха обратно в моята келия.“

На следващия ден старецът Гавриил разказал видението си на онези, които присъствали на молебена. А след това умолявал и настоявал пред всички жени:
– Майки! Не правете аборти, спасете Грузия от гибел!

И предупреждавал:
– Така се уплаших като видях разгневената Божия Майка, че не знаех къде да се дяна. На никого не пожелавам да види в такъв вид Царицата на небето и земята!…“


По книгата «Ваша жизнь – это моя жизнь. Поучения старца Гавриила (Ургебадзе)», 2015 г.
https://pravoslavie.fm/chudesa/videnie-starca-gavriila-urgebadze-ob-abortah/