„И сърцето ви ще сияе като слънце“

Някои вярващи записвали това, на което ги поучавала великата подвижница на нашето време света София Клисурска. Благодарение на тях и ние можем да се докоснем до нейната мъдрост.

„Страхът Божий прави човека мъдър. А какво е страх Божий? Това не значи, че Бог за теб е страшен, а означава, че ти се боиш да огорчиш другия, да му навредиш, да се отнесеш с него несправедливо, да го осъдиш. Ето това е мъдрост. Търси първо нея, а нататък Бог ще те просвети какво да правиш“.

***

„Направили сме добро дело и веднага разказваме какво сме направили. А с чия сила сме го направили? С Божията сила. Бог те е благословил и ти си направил добро дело“.

***

„Когато оставиш всичко на Божията воля, нещата се уреждат от самосебе си“.

***

„Не бърборете много, нека има малко думи, но затова пък всяка да е благодатна. Обичайте Бога и сърцето ви ще сияе като слънце“.

***

„Бъдете търпеливи, бъдете търпеливи, голямо търпение ни е нужно“.

***

„Родители, учете своите деца, и момчета, и момичета, да пазят честта си, да съхраняват чистота, да вървят по Христовия път. Когато свещеникът по време на Венчание отваря Евангелието, Христос изпраща Ангел да увенчае девството“.

***

„Мъка, мъка, идва време, когато по цялата земя няма да намериш девство. Богородице, моли за нас Своя Син. А младите не се каят за греховете си“.

***

„Прибягвайте всички, големи и малки, към Богородица. Ако обичате Бога, прибягвайте към Богородица!“

***

„Първо почитайте Бога, второ – Богородица, трето – ангелите, четвърто – апостолите, след това – светиите. Всички апостоли са се съразпънали с Христа“.

***

Нека думите на устата ви благоухаят като рози и босилек. Свекърви, покривайте с любов греховете на вашите невести, старци, покривайте с любов греховете на младите! Млади, следвайте Словото Божие, пазете го в сърцето си. Нека на устните ви има рози, а в устата ви свето Причастие, за да пребивавате винаги с Бога!“

***

„Който е търпелив, е благословен. Който е търпелив, ще просияе като слънце. Голямо търпение ни е нужно!“

Всичко това не били просто правилни думи. Преподобната София наистина е живяла така, както е учила другите. Нейната любов към Бога и доверие към Него като към Отец, били по детски искрени и безгранични. Затова Той й дал велико дръзновение. Молитвите й да имаме!

Превод от руски: свещеник Владимир Дойчев
Източник: www.pravmir.ru

https://www.youtube.com/watch?v=GDNbfx7tmNY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1oyM5fpQCguQEbCAwwtMXlvwBboIvNFLYIOwaivVMw3WETmCCfZAx0q0g