Проповед за Христовото Възкресение

Христос Воскресе!

 

4Христос Възкръсна и се разпръскват враговете Му, и бягат от лицето Му тия, които Го мразят. Христос Възкръсна и с ликуване се събират тия, които са Му приятели и не могат да се нарадват на светлината на лицето Му.

 

Кой би могъл да каже какво са чувствали тия Христови приятели в нощта, която предшествала Възкресението? Защото това са същите онези, които Го видели и изповядали като Син на Живия Бог (Мат. 16:16). Това са тези, които не искали да се отделят от Него, защото Той има думи за вечен живот (Йоан 6:68). Същите тези, които се надявали, че Той е Оня, Който идва да избави Израиля (Лука 24:21). И ето – изведнъж Го виждат на Кръста. Виждат Го прикован. Виждат Го слизащ в гроба. Човек може някак си все да живее без Христос, но да познава Христос и да живее без Него, това е най-трудното нещо на света. И разбира се, мисля, че това са били най-трудните часове на Христовите приятели… Но ето, идва утрото на Възкресението. Идва утрото на изцерението на човешкия род. И вижте, едни от най-добрите представители на човешкия род – жените мироносици – отиват, за да засвидетелстват още веднъж любовта си към Господа. Вървят и си мислят: „Кой ли ще ни отвали камъка на вратата гробни?“ (Марк 16:3) Има кой, жени мироносици! Има кой! Освен, че има кой да отвали камъка и по-големи неща има да видите сега при Гроба Господен…

 

Ето, и ти, и аз понякога се страхуваме от нещата, които препречват пътя в живота ни и си казваме: „Кой ли ще отвали тоя камък, който ми пречи да стигна до онова, което обичам?“ Има кой! Аз ще ти отговоря на това съмнение, на тая трудност, с поздрава: Христос Воскресе! Христос излезе от гроба. Христос победи всяка смърт. Всяко зло. Всеки ад. Един отец казва, че земята би се пръснала, ако Христос бе останал в нея. Виж, Ангелът говори на светите жени мироносици: „Защо търсите Живия между мъртвите?“ (Лука 24:5) „Защо оплаквате Нетленния в тлението? Идете и проповядвайте, че Христос Възкръсна!“ (Пасхални стихири) Че Христос победи ада! Разбираш ли? Победи ада! Победи всички бесове, събрани в него и нито един от тях не можа да Го задържи, нито да прояви каквато и да е сила пред Възкръсналия. Защото Христос победи и разби затворените от века врати на ада и извади оттам плачещите чеда на Адама. Избърса сълзите им и виж, въвежда ги на Небето.

 

Христовото Възкресение е победа над всяка смърт! Чуваш ли? Страх ли те е от смъртта? Мъчно ли ти е, че тя поглъща тези, които обичаш? И на това ще ти отговоря: Христос Воскресе! Спомни си всички смърти, за които знаеш. Представи си всички смърти на света. И виж, че Христос Възкръсна! И че вече няма смърт! Чуй ученичките, които се прибират от Гроба Господен и се хвалят на апостолите, като казват: „Победена е смъртта! Възкръсна Христос Бог, като дарява на всички велика милост!“ (Възкресен тропар, гл. 4).

 

Примамват ли те различни философии от тоя свят, различни учения? Говорят ли ти разни сложни за разбиране неща? Няма нищо сложно в тяхната безпомощност, защото всички те рухват пред смъртта. Защото всички те нямат представа как да решат този най-страшен от всички проблеми. Христос единствен победи смъртта! Христос единствен реши този най-голям проблем на човека. Реши го не теоретически, не идеологически, не философски. Реши го реално – като Възкръсна от мъртвите и даде залог и за твоето възкресение. За възкресението на всички, които си обичал или ще обичаш, на всички, които познаваш или не познаваш, на всички живели някога представители на човешкия род.

 

Може би те мъчи неверие? Всички нас понякога ни мъчи неверие… И на това неверие аз ще ти отговоря: Христос Воскресе! И виж Го, явява Се на учениците си и ги мъмри за тяхното неверие и жестокосърдие, задето не искат да повярват на това, което са им съобщили жените мироносици, че Той е възкръснал (Марк 16:14). Ето виж, сякаш идва при тебе ап. Тома и ти казва: „Как можеш да не вярваш? Не знаеш ли, че Той е Господ наш и Бог наш, Който облажава тези, които не са видели и са повярвали.“ (Йоан 20:29). Наречи ги щастливи, защото вярата е щастие, а неверието нещастие. И тъй, бъди вярващ, а не невярващ. Бъди щастлив, а не нещастен.

 

Може би казваш: „Грешен съм!“ И Петър беше грешен. И Петър се отрече от Господа така, както ние се отричаме от Него чрез различните си грехове. Но ето, виж: Христос Воскресе! И му дава опрощение. Вижда любовта му. Вижда, разкаянието му. Вижда, че е плакал горко (Мат. 26:75). И не просто му прощава, а му казва: „Паси моите агънца!“ (Йоан 21:15) Дава му власт да връзва и развързва грехове. И не само на него му дава тази власт, а и на апостолите (Йоан 20:23; Мат. 16:19; 18:18), на техните наследници, на свещениците, които виждаш и смяташ понякога за какви ли не.

 

И ти си, и аз съм, и двамата сме Христови. Всички ние, които сме в Църквата, сме Христови агънца. И Христос ни чака с отворени обятия, за да ни прости греховете. Нищо вече не е страшно, защото Христос Възкръсна и дава победа на каещите се. Победа над греха. Победа над тая страшна вътрешна смърт. Христос Възкръсна и се яви. Яви това чудо не само на приятелите си. Яви се на враговете си, както казва и апостол Павел: „Яви се и на мене.“ (виж І Кор. 15:4-8). И го направи от враг – приятел. Защото видя, че в сърцето му има място повече за приятелство, отколкото за вражда с Него – Възкръсналия.

 

И не смятайте, че с това са се ограничили явяванията на Възкръсналия. Защото Той каза: „Аз съм с вас през всички дни до свършека на света.“ (Мат. 28:20) Яви се на свети Георги. Яви се на света Варвара. На всички светии. На преподобния Серафим Саровски. На преподобния Паисий Светогорец. На всички добри хора. До свършека на света. И на теб се явява. Върви заедно с теб по пътя на живота, както е вървял някога с Лука и Клеопа (Лука 24:15). Върви до теб. Просто ти понякога не можеш да Го познаеш. И Лука и Клеопа, ако ги питаш, ще ти кажат: „Не гореше ли в нас сърцето ни тогава, когато Той ни говореше по пътя и когато ни обясняваше Писанието?“ (Лука 24:32). Не гори ли сърцето ти тогава, когато слушаш думите на Евангелието? Това не е нищо друго, освен Възкръсналият. Този, Когото има да видиш на вратата на вечността. И нека Той те посрещне като такъв, в чийто живот Възкресението има основно място, а не смъртта.

 

Христос Воскресе! Христос Възкръсна от мъртвите като със смърт смъртта победи и на тия, които са в гробовете, живот подари! На тия, които са в гробовете с телата си; на тия, които са в гробовете с душите си – живот подари!