Психотероризъм

Трябва да се разглеждат фактите. Догадките и изводите от тях са си лично дело и не може да се обсъждат без риск от обвинения в “конспирации”, все едно е някаква тайна съществуването на невидими управници на видимия ни свят. Не е тайна. Но се съгласяваме да не навлизаме в недоказуеми територии и да се придържаме към това, което е очевидно за всички.

1. От ден Първи на настоящата война ни се каза от две места, че това е война: от френския президент и от българския министър-председател.

2. От ден Първи на настоящата война на медиите се плаща, за да всяват страх 24/7 и да зомбират публиката. Това е видно от два факта: сводките за “пандемията” са ежедневни, постоянни и повсеместни, телевизионното време е скъпо, но се отделя достатъчно, журналисти, репортери и говорители трябва да взимат заплата, а никой не предвижда прахосване на време в най-гледаните телевизии; информацията се представя в най-плашещ вид, говори се за “трупове, гробове, ковчези” и все в тоя стил. Следователно кампанията е съвсем целенасочена, обмислена и планирана. Всяко друго твърдение е погрешно, а това е логично. Логиката е наука.

3. Всяването на страх е първи и основен инструмент при “управлението на кризата”.

4. От месец Първи на събитията до ден днешен се налага като задължение да използваме парцалчета, за да крием лицата си.

5. От средата на събитията до днес върви кампания за препоръчително инжектиране с експериментални и неясни субстанции с доброволно съгласие и подпис, което постепенно прелива в задължително и това е тенденция, която няма изглед да отменят.

6. От ден Първи до днес медицинската ситуация се коментира най-много от политици и математици и съвсем малко от учени, които са лекари и биолози. Не се дава никаква трибуна на лекарите и биолозите, които проявяват съмнения в ползите от парцалчетата и субстанциите. Съвсем недемократично подобни опити се обявяват за вражески. По въпроса за плурализма две мнения няма, както е казал другарят Сталин. Текстове като този са обявени за проява на “трансцедентална тъпота” по думите на великия мислител Ивайло Ц.

Извод: фактите са си факти. Те не могат да бъдат определени за нефакти дори от мислителите, математиците и политиците. Те са такива – налични и видими – и това трябва да бъде заявявано и повтаряно, докато още е позволено от световния и български алгоритъм за допускане в общественото пространство на Истината. Когато един ден алгоритъмът робот забрани на подобни думи да се визуализират на устройствата пред очите ни, ще трябва всеки един от нас да запази сам критичната си мисъл и да не се поддава на натиска.

С Божията помощ, естествено.