„И нека се молят“

История и акатист на иконата „Държавна“

Иконата на Божията Майка, наричана “Държавна”, била явена на православния руски народ на 2/15 март 1917 г. – в деня на отречението от престола на светия император Николай II, когато властта постепенно започнала да преминава в ръцете на безбожниците. Това се случило в село Коломенское, близо до Москва. Евдокия Адрианова, жителка на съседно село, три пъти сънувала, че има забравен образ на Пресвета Богородица, чрез който от този момент ще бъде явено покровителството на Небесната Царица. Евдокия ясно чула думите: “В село Коломенское има голяма черна икона, трябва да бъде извадена, очистена и нека се молят!”

Настоятелят на Коломенския храм, отец Николай Лихачев, не попречил на търсенето на иконата. Била огледана цялата църква и като не намерили нищо подобно в нея, слезли в мазето. Там, сред оставените по различни причини икони, намерили и една голяма, покрита с многогодишен прах. Очистили я и пред тях се открило изображение на Божията Майка на трон и Богомладенецът на коленете й, простиращ благославяща десница. В едната си ръка Владичицата държи скиптър, а в другата – държава, регалиите на царската власт (затова и иконата е наречена “Държавна”). На главата й има корона, а на раменете й – порфира.

Адрианова веднага познала образа, който видяла в съня си. Скоро иконата на Пресвета Богородица – “Държавана” се прославила с много чудеса. В писането на службата и акатиста й взел участие и свети патриарх Тихон.

Акатист към Пресвета Богородица пред иконата “Държавна”

Кондак 1

Избрана от всички родове, Застъпнице за християнския род, с покрова на своята благост, покриваща нашата православна страна, принасяме Ти благодарствени песни, Владичице, за явяването на чудотворната Твоя икона Държавна“. А Ти, като Всемилостива Застъпница на всички, прибягващи с вяра към Тебе, избави ни от всякакви беди, за да Ти зовем:

Радвай се, Майко Божия Държавна, Застъпнице усърдна за християнския род.

Икос 1

От Ангелите радост приемаща, благоволила си, Владичице, да възвестиш радост на благочестивата старица с явяването на чудотворната Твоя икона Държавна”, която тя намери по Твоето указание, като знамение за Божията милост към нас, грешните, затова благодарствено Те призоваваме така:

Радвай се, откриваща ни тайните на волята Господня; радвай се, смекчаване на праведния Му гняв, насочен към нас.

Радвай се, изобличение на нечестивите зловерия; радвай се, разорение на тяхната гордост.

Радвай се, утвърждение на християнската вяра; радвай се, освещение на почитащите светите икони.

Радвай се, тихо пристанище на спасение за нашите души; радвай се, Всемилостива Застъпнице наша пред Престола на Света Троица.

Радвай се, наше избавление от беди и скърби; радвай се, утвърждение на Православната Църква.

Радвай се, озаряваща ни Звездо на Невечерната Светлина; радвай се, всички просвещаваща Майко на Светлината.

Радвай се, Майко Божия Държавна, Застъпнице усърдна за християнския род.

Кондак 2

Като виждаше, Всенепорочна, от висотата на небесното Си жилище, където с Твоя Син пребиваваш в слава, скръбта на верните Твои раби, навлекли си Божия гняв и наказание чрез идването на зловерните, поругаващи Христовата вяра, благоволила си да ни явиш Своята икона Държавна”, та всички Христолюбиви люде усърдно да се молят пред нея, викайки към Бога: Алилуия.

Икос 2

Просвещение свише за нашите умове изходатайствай, Пресвета Богородице, та да познаем коя е благата, угодна и съвършена воля Божия и сърцата ни изправи, та с усърдие да я изпълняваме, а Тебе, Всемилостива Застъпнице, с непрестанни гласове да възхваляваме:

Радвай се, прогонваща от нас тъмнината на лютите бедствия с явяването на Твоята честна икона; радвай се, просвещаваща всички с лъчи на чудеса.

Радвай се, проглеждане на ослепелите с душевни и телесни очи; радвай се, просвещение на помрачените умове.

Радвай се, въжделена Помощнице на всички християни; радвай се, непосрамваща Надеждо на всички, които се уповават на Тебе.

Радвай се, надежден Покрове на вдовици и сираци; радвай се, хранителко на гладните.

Радвай се, Подателко на духовни съкровища; радвай се, премъдра хубост на богомъдрите.

Радвай се, пресветла Божествена красота; Радвай се, аромат на Христовото благоухание.

Радвай се, Майко Божия Държавна, Застъпнице усърдна за християнския род.

Кондак 3

Силата на Божествената благодат ни дарувай, Пресвета Богородице, за да ходим неотклонно и уверено по спасителния път на Христовите заповеди, със сърце и уста непрестанно възпявайки Всемогъщия Бог: Алилуия.

Икос 3

Имайки Те, Богоизбрана Застъпнице за християнския род, като светло сияние, просвещаваща тъмнината на нашите души и прогонваща мрака на нашето сърдечно неведение, припадаме пред честната Твоя икона “Държавна” и с умиление Ти зовем така:

Радвай се, обещала да съхраниш и спасиш всички призоваващи Те; радвай се, прославяща прославящите Те.

Радвай се, принасяща молитвите на верните към Твоя Син и наш Бог; радвай се, дарила благодат на Твоите честни икони.

Радвай се, озаряваща цялата вселена с лъчите на Твоята благодат; радвай се, Вместилище на Божията Премъдрост.

Радвай се, Подателко на Божествената благодат; радвай се, защото чрез Теб се избавяме от вечна смърт.

Радвай се, защото чрез Теб се удостояваме с безкрайния живот; радвай се, по-почитана от Херувимите и по-славна от Серафимите.

Радвай се, Майко на Светлината и Небесна Царице; радвай се, Владичице, Всемилостива Застъпнице пред Бога за нас.

Радвай се, Майко Божия Държавна, Застъпнице усърдна за християнския род.

Кондак 4

Бурята на житейското море съкрушава духовния ни кораб с вълните на светските грижи и мирът на нашите бедни души се смущава. И къде да намерим тихо пристанище на спасение? Само на Тебе възлагаме надежда, Владичице. Като имаш непобедима сила, от всякакви беди, глад, скърби и болести избави нас, които с вяра зовем към Бога: Алилуия.

Икос 4

Като чуха православните хора Твоята повеля, Владичице, да се молят пред иконата Ти Държавна”, със сърдечно умиление прибягват към Твоето всесилно застъпничество пред Престола на Всемогъщия Бог и благоговейно Ти зоват така:

Радвай се, украшение на горния свят; радвай се, застъпничество на долния свят.

Радвай се, Дъще благословена на Небесния Отец; радвай се, Родителко неискусобрачна на Предвечния Син.

Радвай се, побеждаваща демонските полкове; радвай се, посрамваща враговете на човешкото спасение.

Радвай се, защото по Твоя воля се съкрушават еретическите глави; радвай се, защото чрез Теб верните се удостояват със слава.

Радвай се, безвъзмездна Целителко на нашите тела; радвай се, Пътеводителко на душите ни към горното Царство.

Радвай се, защото Силният Ти стори велико нещо; радвай се, защото Господ погледна милостно на Твоето смирение.

Радвай се, Майко Божия Държавна, Застъпнице усърдна за християнския род.

Кондак 5

Боготечна звезда ни се яви, Владичице, Твоята честна икона Държавна”, покриваща с Твоята благодат цялата Руска страна и с лъчите на чудесата Ти осияваща всички блуждаещи в морето на страстното житие, прогонваща мрака на скърбите и мъглата на недъзите, и наставяща в пътя на спасението с вяра прибягващите към Тебе и зовящи към Бога: Алилуия.

Икос 5

В дни на люти скърби и зли бедствия си ни показала, Владичице, велика милост с явяването на Твоята честна икона Държавна”, та всички, които с вяра се молят пред нея, да придобият здраве и спасение на душите. Заради това и ние, прославяйки Твоето неизречимо милосърдие, усърдно Ти зовем така:

Радвай се, незалязващо светило, просвещаващо ни със светлината на истинното Богопознание; радвай се, Вратарнице, отваряща на верните райските двери.

Радвай се, пълноводна река на Божествената благодат; радвай се, неизчерпаем извор на святост.

Радвай се, наша Наставнице в благочестието; радвай се, освещение на нашите души.

Радвай се, примирение с Бога за каещите се грешници; радвай се, приемаща добрите обети.

Радвай се, помагаща на благите намерения; радвай се, разрушаваща злите начинания.

Радвай се, разкъсваща вражеските козни; радвай се, бърза Помощнице на човеците.

Радвай се, Майко Божия Държавна, Застъпнице усърдна за християнския род.

Кондак 6

Възпяваме Твоето удивително милосърдие и голямото Ти към нас снизхождение, Пресвета Богородице, защото не преставаш да се молиш за нас, грешните, пред Твоя Син и наш Бог, за да отвърне праведния Си гняв, насочен срещу нас, и да помилва всички, които с вяра зоват към Бога: Алилуия.

Икос 6

Възсиява в душите ни, омрачени от скърби и униние заради многото ни грехове, светлината на благодатно утешение и сърцата ни се изпълват с веселие и радост, когато с непрестанните Си вразумления, Владичице, ни подбуждаш да зовем към щедрия Бог да бъде милостив към нас и да прости прегрешенията ни. Затова не преставай, Владичице, да наставляваш и вразумяваш нас, които Ти зовем:

Радвай се, учеща ни на дълготърпение в скърбите и болестите; радвай се, насочваща всичките ни мисли към Разпнатия за греховете на света Спасител.

Радвай се, припомняща ни постоянно за Неговите страдания и Кръстна смърт; радвай се, заплашваща ожесточените и неразкаяните с Божието правосъдие.

Радвай се, услаждаща ни с очакването на бъдещите небесни блага; радвай се, водеща ни към вечното и нетленно наследство.

Радвай се, Ти, която ни правиш наследници на Царството Божие; радвай се, Свята Трапезо, хранеща ни с Хляба на Живота.

Радвай се, доброплодна маслино, смекчаваща сърцата ни с елея на милосърдието; радвай се, защото като се молим пред иконата Ти приемаме духовно утешение.

Радвай се, защото даруваш на сърцата ни благодатно съкрушение; радвай се, защото с Твоята благост угасяш в нас огъня на нечестието.

Радвай се, Майко Божия, Държавна, Застъпнице усърдна за християнския род.

Кондак 7

Премилосърдният Господ и наш Създател, Който иска всички хора да се спасят и да достигнат до познание на истината, в дните на Своя гняв изпрати и Свой Ангел пресветъл чрез новоявената твоя иконаДържавна”, та всички, с вяра молещи се пред нея, да получат Твоята помощ и всесилно застъпничество и радостно да зоват към Всемогъщия Бог: Алилуия.

Икос 7

Нова милост показа Творецът на всичко и Владика, нашият Господ, когато в гнева си наказа човешкия род с огън, меч, глад и болести и даде това наказание на много хора за вразумяване и поправяне в спасението на душите. Заради това и ние, Владичице, като припадаме пред пречистата Твоя иконаДържавна”, усърдно Те молим: не допускай да погинем докрай, но отвори вратите на милосърдието за нас, които Ти зовем така:

Радвай се, селение на непристъпното Божество; радвай се, непрестанно удивление на Ангелите.

Радвай се, тайно вразумление на Божиите раби; радвай се, Застъпнице за всички скърбящи и боледуващи.

Радвай се, подаваща благодатно безстрастие на тези, които го търсят; радвай се, силно обичаща всички, които живеят в чистота и целомъдрие.

Радвай се, тихо пристанище за подвижниците на благочестието; радвай се, с гнева Божий вразумяваща синовете на нечестието.

Радвай се, сладка Събеседнице на безмълстващите; радвай се, крепко упование на отшелниците заради Христа.

Радвай се, Божествена радост на постниците; радвай се, тихо веселие на пустиножителите.

Радвай се, Майко Божия Държавна, Застъпнице усърдна за християнския род.

Кондак 8

Странници и пришълци сме на тази земя; житието ни е суетно и маловременно. Не държим в ума си спомена за смъртта, нито мислим за Страшния Христов Съд, на който ще имаме да застанем пред Праведния Съдия и да дадем отговор за всяко свое дело и слово. Затова Те молим, Владичице: скоро ни събуди от греховния сън, да не ни постигне смъртният час неизправени и да се сподобим, по Твоето ходатайство, да получим прощение за беззаконията си и с радостен глас да възпяваме Христа Бога: Алилуия.

Икос 8

Като пребиваваш горе при небесните и земните не лишаваш, Пресвета Богородице, от Своето свещено застъпничество, защото имаш дръзновение пред Твоя Син и наш Бог. Затова утвърди, Владичице, в дълбок мир нашата православна страна и дарувай всичко полезно на Твоите раби, та като Те величаем, да Те възпяваме така:

Радвай се, представяща пред очите на ума ни горчивия и страшен час на смъртта; радвай се, поучаваща ни да виждаме всеки ден като последен от нашия живот.

Радвай се, възпираща ни да обичаме света и това, което е в него; радвай се, изкореняваща от сърцата ни пристрастието към тленно богатство.

Радвай се, показваща ни всички земни блага като временни и преходни; радвай се, забраняваща ни да търсим човешка слава, защото тя преминава като сянка.

Радвай се, подбуждаща ни непрестанно да произнасяме с уста и да държим в ума си пресладкото име на Господа Иисуса Христа; радвай се, учеща ни да се пазим от празнословия, многословия и най-вече от кощунство.

Радвай се, грижовно учеща ни да се въздържаме от храна и питиета; радвай се, защото на Твоето силно ходатайство пред Бога се надяваме, за да не бъдем хвърлени във външната тъмнина.

Радвай се, че винаги ни внушаваш да умиваме своите грехове със сълзи на покаяние, за да се избавим от адската геена; радвай се, че ни подбуждаш да се молим ден и нощ, за да не бъдем изпратени с демоните на мъчения.

Радвай се, Майко Божия Държавна, Застъпнице усърдна за християнския род.

Кондак 9

Цялото ангелско естество се удивява на делото на Твоето милосърдие, Господи, затова, че си ни дарил такава твърда и топла Застъпница за християнския род в дните на Твоя гняв, невидимо пребиваваща с нас и слушаща всички, които Ти пеят: Алилуия.

Икос 9

Многоречивите оратори, непросветени от светлината на истинското Богопознание, се поклониха на златния телец. По думите на Апостола, всеки користолюбец е идолослужител. Заради това, като гледаме Божия гняв към света, и ние, грешните, смирено Те молим, Владичице: умилостиви Създателя, за да побърза да обърне в милост Своя праведен гняв и да помилва нас, които Ти зовем така:

Радвай се, Ти, Която никога не ни лишаваш от Твоята помощ и застъпничество; радвай се, Ти, Която озаряваш с Твоя покров омрачения ни от небрежност ум.

Радвай се, защото чрез Тебе се избавяме от телесни страсти; радвай се, защото чрез Тебе се изпълваме с духовни сладости.

Радвай се, твърда крепост на Православието; радвай се, честен одър и похваление на Пресвета Троица.

Радвай се, подаваща ни полезното във временния живот; радвай се, помазваща с елея на спасението душевните ни рани.

Радвай се, Ти, която ни протягаш ръка, изтръгваща ни от рова на нашите беззакония; радвай се, Ти, която ни разбуждаш от греховния сън на нашата душевредна леност.

Радвай се, пораждаща в нас душевно умиление и сърдечно съкрушение; радвай се, Ти, която правиш така, че да се спасят всички прибягващи под Твоя могъщ покров.

Радвай се, Майко Божия Държавна, Застъпнице усърдна за християнския род.

Кондак 10

Като искаше да спасиш много хора от завладелите ги скърби и болести и да ги утвърдиш във вярата в Твоето всесилно застъпничество, Владичице, дарувала си ни честната твоя иконаДържавна”, та всички като виждат явената от Теб милост, с умиление да зоват към Бога: Алилуия.

Икос 10

Показала си се като стена за Руската страна, Богородице Дево, чрез честните Твои икони, изливащи чудеса по време на битки и осеняващи с благодатната Ти помощ Христолюбивите войни. Под всемогъщия покров на Твоята благост Руската страна се съзида, а портите адови не надделяха над Православната Църква Христова. Затова като припадаме пред Твоята честна икона “Държавна”, радостно Ти зовем:

Радвай се, покров и утвърждение на Руската страна; радвай се, избавление от нападения на другородци.

Радвай се, освобождение на пленените; радвай се, наше спасение от глад и болести.

Радвай се, градина от обетованата земя; радвай се, цвят на Божественото насаждение.

Радвай се, добродетелна лоза от Христовия виноград; радвай се, чудотворно дърво от Иисусовия рай.

Радвай се, жилище и дом на Христа нашия Бог; радвай се, вместилище на Неговата неизречена слава.

Радвай се, Владичице, Всемилостива Подателка на щедрости; радвай се, защото много може молитвата Ти пред Твоя Син и наш Бог.

Радвай се, Майко Божия Държавна, Застъпнице усърдна за християнския род.

Кондак 11

Хвалебно и благодарствено пение Ти принасяме, Владичице. Под всемогъщия покров на Твоята благост пребиваваме в непосрамваща надежда на всесилното Ти застъпничество за нас грешните. И възложили всичкото си упование на Тебе, радостно зовем към Бога: Алилуия.

Икос 11

Светилниците ни угаснаха, нямаме елей от добри дела, в които да гори благодатта на Светия Дух. И къде да се денем, окаяните, от сън греховен отегчени, когато ни застигне внезапно в полунощ часът на нашата кончина? Но да не чуем и ние, като неразумните девици, страшния глас на Младоженеца: не ви познавам! Помогни ни, Владичице, да напълним съсъдите на душите си с елей от благи дела, най-вече с милосърдие и смирение, та благодарствено да Ти викаме така:

Радвай се, че ни отвръщаш от греховете чрез спомена за идващия Страшен Съд Божий; радвай се, че ни приучаваш да приготвяме душата си като невеста за среща с прекрасния Жених Христа.

Радвай се, защото ни подбуждаш всеки ден и час да принасяме на Христа Бога молитви, прошения и благодарения; радвай се, защото ни помагаш като мъдрите девици с праведни души да влезем в брачния чертог на Твоя Син и наш Бог.

Радвай се, защото ни помагаш да се облечем в риза на непорочност и чистота; радвай се, защото ходатайстваш на Страшния Съд да застанем отдясно на Христа.

Радвай се, защото умоляваш Божието благоутробие да бъдем причислени към лика на избраните; радвай се, защото озаряваш със Своята светлина нашия ум, омрачен от небрежност.

Радвай се, защото преискрено желаеш да бъдем незлобиви като гълъби и кротки като агнета; радвай се, защото бързаш да ни научиш на самоотверженост и отричане от нашата зла воля.

Радвай се, защото желаеш да ни даруваш младенческа чистота; радвай се, защото помагаш да възпламеним чрез молитва хладните си сърца.

Радвай се, Майко Божия Държавна, Застъпнице усърдна за християнския род.

Кондак 12

Благодат си приела, Владичице, от Всемогъщия Господ Бог да милваш благочестивите чеда на Църквата Христова и да вразумяваш нечестивите нейни синове. Затова, като се притичваме под всемогъщия покров на Твоята благост, усърдно Те молим, Владичице: избави ни от нападенията на духовете на злобата, разслабващи нашите души и тела с леност и нерадение, и събуди ни от греховния сън, та благодарно да зовем към Бога: Алилуия.

Икос 12

Като възпяваме Твоите чудеса, проявени в древност и в настояще, хвалим Те, Владичице, като живоносен извор на благодат и неизчерпаема река на чудеса, защото си дарила бездна от милости и щедрости на християнския род с явяването на чудотворните Ти икони. Затова и ние, припадащи пред честната Твоя икона “Държавна”, с умиление Ти викаме така:

Радвай се, украшение на Небесната и земна Църква; радвай се, честен покрове и ограда на девството.

Радвай се, светло пророческо сбъдване; радвай се, възхвалявана от всехвалните апостоли.

Радвай се, честна похвало на благоговейните йереи; радвай се, мълния, плашеща неверните.

Радвай се, озаряваща разума на верните със славата на Твоите чудеса; радвай се, превръщаща печалите и скърбите ни в радост.

Радвай се, защото молиш Твоя Син и наш Бог за всички нас да се спасим; радвай се, защото изливаш милости на всички, които прибягват под Твоя всемогъщ покров.

Радвай се, Застъпнице, на всички скърбящи и боледуващи; радвай се, даряваща полезното на всички, които с вяра Ти се молят.

Радвай се, Майко Божия Държавна, Застъпнице усърдна за християнския род.

Кондак 13

О, Всевъзпявана Майко, Всемогъща Владичице! Приеми сега това наше малко моление и заради величието на Твоята благост и неизречената Си милост, не спомняй множеството наши грехове, но изпълни добрите ни прошения: дарувай ни всичко потребно за живот и благочестие, избави ни от глад, болести и скърби и направи наследници на Небесното Царство всички вярно зовящи към Бога: Алилуия.

(Този Кондак се чете три пъти, а след това Икос 1 и Кондак 1 )

Молитва първа

О, Всемогъща Владичице, Пресвета Богородице, на Своите обятия държаща Държащия с десницата Си цялата вселена Царя Небесен! Благодарим Ти за неизреченото Твое милосърдие, задето си благоволила да явиш на нас грешните тази Своя чудотворна икона. Благодарим Ти, че Си погледнала от висотата на Своята святост върху православните чеда и като светло слънце развеселяваш сега изнемогващите от скръб наши очи с пресладкото съзерцание на Твоя величествен образ! О, Преблагословена Майко Божия, Всемогъща Помощнице, Крепка Застъпнице, благодарейки Ти със страх и трепет, като непотребни раби, ние припадаме с умиление, със сърдечно съкрушение и със сълзи Те молим: вкорени в сърцата на всички ни правда, мир и радост в Светия Дух, въдвори в нашата страна тишина, благоденствие, безметежие, нелицемерна любов един към друг! С Твоето всесилно Владичество поддържай нас, слабите, малодушните, немощните, унилите, подкрепи, изправи! Та под Твоето Владичество винаги запазвани, да пеем, величаем и славим Тебе, Всемогъща Застъпнице за християнския род, во веки веков. Амин.

Молитва втора

О, Застъпнице за света, Майко Всевъзпявана, със страх, вяра и любов припадащи пред Твоята чудотворна икона “Държавна”, усърдно Те молим: не отвръщай лицето Си от прибягващите към Тебе, умоли, Милосърдна Свята Майко, Твоя Син и наш Бог, Пресладкия Господ Иисус Христос, да съхрани в мир нашата страна, да утвърди държавата ни в благоденствие и да ни избави от междуособни войни, да укрепи нашата Света Православна Църква и да я съхрани непоколебима от безверие, разкол и ереси. Защото нямаме друга помощ, нямаме друга надежда, освен Тебе, Пречиста Дево: Ти Си Всесилна Застъпница за християните пред Бога, смекчаваща Неговия праведен гняв. Избави всички, които ти се молят с вяра, от греховни падения, от нападения на зли човеци, от глад, скърби и болести. Дарувай ни дух на съкрушение, сърдечно смирение, чисти помисли, изправление на греховния живот, прощение на съгрешенията ни, та всички, благодарно възпявайки Твоето величие, да се удостоим с Небесното Царство и там с всички светии да прославим Пречестното и Великолепно име на прославяния в Троица Бог: Отец, Син и Дух Свети. Амин.