Препоръки за предприемане на действия

Рабът Божи не е роб. Той е свободен човек.

А робът не носи отговорност. Делегирал я е на господаря си. Затова не пита, а изпълнява. Затова достига всяко падение, няма собствени граници.

Вчера станах жертва на непоискано от Системата съобщение. Бях в час, телефонът ми на изключен звук, телефоните на учениците също, събрани отпред в специална кутия и също без звук. Изведнъж всички телефони запищяха с отвратителен сигнал и продължиха да го издават поне 10 секунди. Кошмарно е усещането.

Ние не сме поискали, но то е за наше добро, казва Системата алерт.бг и ще ни предупреждава в близко бъдеще за всяка “заплаха за живота, здравето или имуществото”.

Народът се съгласи и с това. Както беше съгласен с маските. Системата е навлязла в личното ни пространство през устройствата в джобовете ни отдавна. Но вече го прави нагло и открито. Вече не се срамува. Целта е нивото на страх да се поддържа. Нали помните думите на оракулите от телевизорите за “чували с трупове” 24/7. Така се започна.

Те няма да се откажат. Може да продължават само в една посока – страхът трябва да е в определен диапазон и никога робът не бива да остава спокоен. Всяко разпускане е противосистемно.

Фашизъм се нарича презрението на управляващите към живота на робите. За висшата класа плебеите са вируси и бактерии, които трябва да бъдат държани в граници, контролирани и унищожавани от време на време. Особено в епоха на екофашизъм.

Мислехме, че в договора ни с мобилния оператор не са упоменати такива стресови съобщения. Но Системата не се вълнува от договорите ни, тя е над тях, тя решава по кое време и как да ни стресира. Плащаме си всеки месец сметките за телефон и интернет, сега за наше добро ще си плащаме и за стреса.

Представям си след пет години как тези съобщения ще бъдат ежедневие. Алгоритъм ще контролира колко често да се пускат, така че нивото на страх да не прелее в бунт или самоубийства, макар че последното им е добре дошло, един бял дроб за издишване на въглеродни емисии по-малко.

Страхът за здравето и живота е средството за контрол. Когато всеки ден помним смъртта, този страх изчезва. Тогава Системата ще бъде безсилна. Предвиждам, че ще доживея времето, когато ще трябва да избирам дали да се откажа от техническите “удобства”. Това съобщение ми го напомни.

На сайта на Системата още се свенят да съобщят цялата истина. Затова сега са я завоалирали два пъти с думата “други”:

  1. Природни явления – наводнение, ураганен вятър, снегонавявания, пожар и др;
  2. Биологични и химически инциденти или аварии;
  3. Ядрена или радиационна авария;
  4. Промишлени инциденти;
  5. Транспортни произшествия;
  6. Други.

След като мине тестовият период, ще се започне. С “други”. Във всяко съобщение ще има “препоръки за предприемане на действия”. За тези, които не предприемат действия, ще има наказания. Робът се дресира чрез наказания. Във всеки замък край река Рейн, а те са стотици, феодалът е имал стаичка с различни уреди за причиняване на физическа болка. Всеки непослушен работник е бил сверяван там.

Обучението на робите има дълга история.

Но ние не сме оставени без избор. И той е раб или роб. Само ще стане по-интензивно “предприемането ни на действия” в това отношение.

Мога ли да откажа да получавам съобщения за предупреждение?

Не е препоръчително да откажете получаването на съобщения за предупреждение, тъй като те са свързани с Вашата безопасност.”