Обзор на други митове и легенди. Лично. (Част 2)

Предварително молим за прошка, че отново ще трябва да насочим вниманието на читателя към земното вместо към небесното, към фалшивото вместо към истинното. Но не съществува друг начин, по който можем в пълнота да изпълним заповедта на св. апостол Павел: „Не участвайте в безплодните дела на тъмнината; напротив, изобличавайте ги“ (Ефес. 5:11).

Сега ще продължим нашето скромно изложение с описание на конкретния начин, по който някои популярни хора и сайтове създават фалшив образ на идеологическия си противник посредством неговото системно оклеветяване.

Така, например, в статията си „Св. Синод публикува становище за събора на Православната Църква в Крит“ (1) от 30 ноември 2016 г., сайтът „Двери“, прикриващ се под анонимността на своите автори, прави следните впечатляващи разкрития:

„Според запознати, текстът на становището, предложено за подпис на синодалните архиереи, е съставен от главната редакторка на синодния сайт Десислава Панайотова и нейните сподвижници, които споделят крайни зилотски възгледи. Припомняме, че тази група води системна антисъборна полемика срещу Събора в Крит преди, по време и след неговото провеждане… Макар че документът още не е официално подписан от Св. Синод, авторите много бързо са организирали неговото издаване под формата на брошури, които са приготвени за всички архиереи с цел те да ги раздадат на свещениците в епархията си. В същото време кръгът на Десислава Панайотова, схийеромонах Димитрий (Висарион, бивш Зографски) и др. не допусна публикуването на самите решения на Събора в Крит на български език, за да могат всички християни, включително и свещениците да се запознаят с тях. В резултат на това демонстрирано неуважение към работата на стотици православни архиереи от цял свят българските християни се принудиха да четат решенията в превод на други езици, което още повече ги обърка.“

Тук, за съжаление, ще трябва да използваме и по-категорични думи.

Лъжа е, че „текстът на становището е съставен от главната редакторка на синодния сайт Десислава Панайотова и нейните сподвижници, които споделят крайни зилотски възгледи.“ По същество това е и обида срещу членовете на Св. Синод, които индиректно са обвинени в неправилна, „зилотска“ вяра.

Пише се и за някакво конспиративно отпечатване на брошури със становището на Св. Синод, от които досега аз лично не съм видял нито една, по простата причина, че твърдението на „Двери“ не отговаря на истината. Макар че идеята на „Двери“ никак не е лоша, и подобни брошури наистина е добре да бъдат отпечатани – становището на Св. Синод си заслужава!

Лъжа е и това, че „в същото време кръгът на Десислава Панайотова, схийеромонах Димитрий (Висарион, бивш Зографски) и др. не допусна публикуването на самите решения на Събора в Крит на български език“.

В тази връзка ще ми е интересно да разбера, какви точно методи съм използвал, заедно с моя „кръг“, за да попреча – може би на целия Св. Синод, поотделно и вкупом – да се преведат и публикуват тези решения. Не е ясно също и как съм повлиял на проф. Иван Желев той самият да преведе тези документи и сам да си ги публикува на любимия сайт. Така той несъмнено щеше да успее да провали коварния ми план.

Що се отнася до названието ми като „бивш Зографски“, то подобно название не отговаря на общоприетата норма, според която монасите най-често се наричат според мястото на тяхното монашеско пострижение (2), независимо от мястото на техния последващ живот. Има и изключения, разбира се. Но следвайки логиката на „Двери“, св. Паисий би трябвало да е „бивш Светогорец“ (не е завършил живота си на Света Гора), св. Порфирий – „бивш Кавсокаливит“ (много по-голяма част от живота си е прекарал извън Кавсокаливия), св. Паисий – „бивш Хилендарски“ (не е завършил живота си в Хилендар), св. Пимен – „бивш Зографски“ (десетки години живял и завършил живота си в България) и т.н. Естествено, когато споменавам за тези светци, аз имам предвид единствено коректния (или некоректния) начин на тяхното наименование, а не че аз самият дръзвам да се сравнявам с тях.

Но да се върнем към по-сериозния проблем с дезинформацията. За това, че има случаи, при които екипът на „Двери“ съзнателно не предоставя обективна информация на своите читатели, говори и наскоро публикуваното опровержение на Ловчанска митрополия срещу неверни твърдения в статията „Последно предупреждение получиха гръцки новоразколници-антисъборници“, което опровержение лесно може да се намери на официалния сайт на БПЦ–БП (3).

Аргументирано несъгласие с манипулативно представяне на информация се съдържа и в писмото на руската гражданка г-жа Зинаида Пейкова, което бе отправено до редакцията на „Двери“, а впоследствие стигна до мен и което мога да предоставя. Това протестно писмо бе във връзка със статията от 1 март 2016 г. „Подписка срещу Всеправославния събор тръгна в интернет“ (4) и съдържаше фактологично изобличение на поредното невярно твърдение на анонимните автори от „Двери“. За съжаление, обаче, има и достатъчно други случаи, в които сътрудниците на този сайт се съобразяват по-скоро със своите симпатии или антипатии, отколкото с обективната действителност.

От всичко гореказано лесно може да се стигне до заключението, че екипът на „Двери“ често пъти разчита не на истината, а на силното си медийно присъствие и на прочутия принцип на Гьобелс, според който една лъжа, повторена 100 пъти, накрая се превръща в истина. При което единственият малък проблем си остава това, че Бог ясно ни е съобщил, кой е баща на лъжата (виж Йоан 8:44) (5) и каква е вечната му съдба.

И може би именно затова понякога този сайт използва и друг известен принцип на Гьобелс: „Ние трябва да казваме истината, истината и само истината. Но не – цялата истина.“
Умно, нали?

***

В заключение, сърдечно пожелавам на всички мои братя и сестри в Христа, Единия Бог в Троица да ни държи изцяло в Истината, и по-далече от хора и сайтове, които се стараят да я скрият!…
Амин.


 

  1.  https://dveri.bg/wrdk4
  2. Пострижението ми във велика схима също е свързано със Зограф, защото е извършено в Германския манастир „Св. Йоан Рилски“, който е официален метох на Зограф.
  3. Виж статията „ЩЕ ПОЗНАЕТЕ ИСТИНАТА, И ИСТИНАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ“, http://bg-patriarshia.bg/news.php?id=222159
  4. http://dveri.bg/wkykp
  5. „Ваш баща е дяволът; и вие искате да изпълнявате похотите на баща си. Той си беше открай човекоубиец и не устоя в истината, понеже в него няма истина. Кога говори лъжа, своето говори, защото е лъжец и баща на лъжата.“