Представяне на “Среща с Живота” и “Писмо до близък” във Варна

Представяне на книгите на свещеник Владимир Дойчев “Среща с Живота” и “Писмо до близък” по време на Седмицата на православната книга във Варна – 20.09.2019 г.

Видео: Соня Анкова

https://www.youtube.com/watch?v=a1d5ZP2r1uU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1PwSt7PTnIPXQcSg_iLgZbyujsgoNUT96sVvsJtcRGPo0elUh7l__N4Ts