Акатист на преподобния и богоносен наш отец Никифор Прокажени Чудотворец (4 януари)

Кондак 1

На пречудния Божи избраник Никифор днес възпяваме похвални песни и принасяме всеумилни молитви. А ти, отче досточудни, от всякакви болести и скърби избави нас, които в умиление всеусърдно зовем:
Радвай се, преподобни Никифоре, избавящ ни с молитвите си от страсти и недъзи.

Икос 1

Творецът на ангелите те яви на цялата вселена като предстател и молитвеник, който има благодат да прогонва недъзи и да лекува всякакви болести. Затова ти възпяваме тези похвални песни:
Радвай се, съмолитвениче на ангелите.
Радвай се, съпричастниче на събора на светиите.
Радвай се, претърпял мъжествено скърбите на неизцелима болест.
Радвай се, възприел безропотно кръста на многоскръбните страдания.
Радвай се, заради Христа счел всяка скръб за нищо.
Радвай се, посрамил с търпението си злокознения враг.
Радвай се, защото по молитвите ти ни се подават изцеления.
Радвай се, защото по застъпничеството ти се излива благодат.
Радвай се, преподобни Никифоре, избавящ ни с молитвите си от страсти и недъзи.

Кондак 2

Всеблагият Господ видя чистотата на твоето сърце, отче преподобни, и те прослави като наш застъпник и молитвеник, та, избегнали всяко изкушение с твоето предстателство, да можем заедно със светиите да славим Бога: Алилуия.

Икос 2

Като имаш богопросветен разум, не от човек си бил научен на премъдрост, но от Всебожествения Дух, Който те настави на всяка правда и те преведе по тесния път към дверите на Рая, където сега приемаш тези наши молитви:
Радвай се, от детство възпитан в благочестие.
Радвай се, от младини наставен на пътя на добродетелите.
Радвай се, пречестно чедо на благочестиви родители.
Радвай се, богоизбрана клонка на Критската земя.
Радвай се, от младост вкусил мъките на телесната болест.
Радвай се, намерил в скърбите сладостта на молитвата.
Радвай се, приел безропотно Божия Промисъл за себе си.
Радвай се, пречудно просиял със смирение и упование на Бога.
Радвай се, преподобни Никифоре, избавящ ни с молитвите си от страсти и недъзи.

Кондак 3

Силата на Всевишния се прояви в твоята немощ, преподобни отче наш Никифоре, защото, сам тежко болен, с молитви си подавал освобождение от болести и си ни учил непрестанно да зовем към Бога: Алилуия.

Икос 3

Имайки необоримия щит на вярата, угасил си всички вражески стрели, отхвърлил си изкушението на унинието и ропота и с апостола си възклицавал: Всичко мога чрез Иисуса Христа, Който ме укрепява! Така укрепи нас, немощните, и от изкушенията на лукавия освободи всички, които те възпяват така:
Радвай се, всецяло изпълнил волята Господня за себе си.
Радвай се, приел венеца на безкръвното мъченичество.
Радвай се, винаги вървял по пътя Господен.
Радвай се, отвърнал мнозина от погибелни пътища.
Радвай се, издигнал се от временната скръб във вечната радост.
Радвай се, достигнал въжделеното Небесно Отечество.
Радвай се, озарен от Невечерната Светлина.
Радвай се, просветен от славата Божия.
Радвай се, преподобни Никифоре, избавящ ни с молитвите си от страсти и недъзи.

Кондак 4

Бурята на всезли изкушения от древния враг си обърнал в тишина, отче, и си потопил като египтяни помислите на униние и отчаяние в морето на своите сълзи, в молитва непрестанно зовейки към Господа: Алилуия.

Икос 4

Чувайки призива на Христос в сърцето си, притекъл си се при преподобния Антим и от него си приел пострижение в ангелски образ, за да бъдеш причислен към лика на преподобните отци, с които, възпявайки те, усърдно ти зовем:
Радвай се, счел всички блага на тоя свят за смет.
Радвай се, избрал тесния път на монашеското житие.
Радвай се, победил плътските страсти.
Радвай се, украсил душата си с добродетели.
Радвай се, отхвърлил всяка суета и прилив на страсти.
Радвай се, възлюбил повече от всичко чистотата и богомислието.
Радвай се, ревнителю на иноческото житие.
Радвай се, подражателю на древните отци.
Радвай се, преподобни Никифоре, избавящ ни с молитвите си от страсти и недъзи.

Кондак 5

Като боготечна звезда си се явил за всички в Хиоската обител и за обзетите от тежки недъзи, отче преподобни, показвайки им образ на дълготърпение, смирение и всеблаго упование на Божията воля. Затова те молим и нас, обременените от телесни страсти и душевни скърби, просвети със светлината на добродетелите, та всерадостно да възпеем Бога: Алилуия.

Икос 5

Като прозря красотата на твоята душа и непорочното ти житие, преподобният Антим те призова към подвига на църковното пеене, та принасяйки със сърце и уста славословие и моление на Бога, да се явиш ходатай за православните, а те да те облажават с тези слова:
Радвай се, осенен от благодатта Господня.
Радвай се, изпълнен с Божии дарования.
Радвай се, свеще, горяща в молитва.
Радвай се, кадилнице, благоухаеща с добродетели.
Радвай се, кимвале благозвучен, възвестяващ ни Божията милост.
Радвай се, златокована камбано, призоваваща ни към молитва и песнопение.
Радвай се, всерадостно принасящ песен на Господа.
Радвай се, прославящ в молитва Всемилостивата Богородица.
Радвай се, преподобни Никифоре, избавящ ни с молитвите си от страсти и недъзи.

Кондак 6

Неуморим проповедник на Божиите милости си се явил, отче преподобни Никифоре, носейки в бренното си и многоболезнено тяло раните на нашия Господ Иисус и показвайки на всички, че в твоята немощ силата Божия се проявява, укрепява те в подвига и ти подава сили непрестанно да зовеш: Алилуия.

Икос 6

Възсиял си за православните хора като всесветъл факел, освещаващ земния път и разсейващ от душите ни мрака на отчаянието и унинието, които прогони с молитвите си, та да можем истинно да славим Господа и теб, отче преблажени, неленостно да славословим така:
Радвай се, разпален от Божествения огън.
Радвай се, осиян със светлината на Истината.
Радвай се, роса, чрез която се угася огънят на изкушенията и съблазните.
Радвай се, море, което потопява зловерието.
Радвай се, отблъскващ с молитвите си пламтящите стрели на унинието.
Радвай се, разрушаващ всезлобното коварство на древния враг.
Радвай се, защото чрез теб се прогонва далече всяко отчаяние.
Радвай се, защото по твоето застъпничество се подава небесна радост на верните.
Радвай се, преподобни Никифоре, избавящ ни с молитвите си от страсти и недъзи.

Кондак 7

Желаейки да те яви на цялата вселена като горещ застъпник и всеусърден молитвеник за православните хора, Всеблагият Господ промисли да се преместиш от лепрозория на Хиос в болница близо до Атина, та и на живеещите там да покажеш образ на търпение в болестите и да научиш всички скърбящи да се уповават на Господа и непрестанно да възпяват: Алилуия.

Икос 7

Като нов многострадален Иов те виждаме, отче преподобни, не си похулил в болестта си Господа и не си отворил устата си, нито си слушал суетни думи, но подобно на него на бунището непрестанно си зовял: Да бъде благословено името Господне. А ние, като хвалим твоето търпение, казваме ти:
Радвай се, непоколебим стълпе на търпението.
Радвай се, всекрепък адаманте на упованието в Бога.
Радвай се, лишен от зрение, но просветил умните очи на душата си.
Радвай се, с раните по тялото си уязвил дявола.
Радвай се, облякъл се в ризата на смирението.
Радвай се, украсил душата си с порфирата на добродетелите.
Радвай се, превъзмогнал немощите на естеството си със силата на Бога.
Радвай се, показал ни образ на търпение в болестите.
Радвай се, преподобни Никифоре, избавящ ни с молитвите си от страсти и недъзи.

Кондак 8

Завършил си богоугодно странстването на земния живот, с добрия подвиг си се подвизавал, вярата си опазил, страдания и скърби заради Христа си претърпял и затова венеца на безкръвното мъченичество си приел, и в Небесните обители си се преселил, където не преставаш да възпяваш Господа: Алилуия.

Икос 8

Истинен помощник си на всички, които се притичват към пречудното ти застъпничество, преподобни отче Никифоре, като чуваш бързо молитвите им и изпълняваш полезните им просби. Така и от нашите молитви не се отвръщай, но с милостта си се застъпи за всички, които ти викат така:
Радвай се, бърз помощниче на тези, които те обичат.
Радвай се, благо застъпничество за немощните.
Радвай се, непрестанно принасящ молитви за всички.
Радвай се, постоянен ходатай за почитащите паметта ти.
Радвай се, защото чрез теб се избавяме от напасти.
Радвай се, защото чрез теб се сподобяваме с благодат.
Радвай се, защото с твоето застъпничество се придобива вечен живот.
Радвай се, защото по твоите молитви се познава истинната вяра.
Радвай се, преподобни Никифоре, избавящ ни с молитвите си от страсти и недъзи.

Кондак 9

Избави ни от напасти и изцели болестите ни, богомъдри отче наш Никифоре, ти винаги предстоиш пред Божия престол и се молиш за всички нас, които светло празнуваме твоята памет и призоваваме твоята помощ и застъпничество, непрестанно зовейки Богу: Алилуия.

Икос 9

Многоречовитите витии не могат да възпеят достойно твоите чудеса, отче триблажени, защото във времена на люти зарази се явяваш на православните хора и ги избавяш от гибел, подаваш им изцеление и с молитвите си се застъпваш за всички, които те прославят с такива похвали:
Радвай се, непресъхващ извор на чудеса.
Радвай се, неизчерпаем кладенец на изцеления.
Радвай се, пречудни наш целителю и застъпниче.
Радвай се, предивни молитвениче за православните.
Радвай се, стена, ограждаща верните.
Радвай се, звезда, показваща ни пътя към Христа.
Радвай се, съсъде, преизпълнен с благодат.
Радвай се, ковчеже, преукрасен с духовни дарове.
Радвай се, преподобни Никифоре, избавящ ни с молитвите си от страсти и недъзи.

Кондак 10

Изпроси спасение и опрощаване на греховете за всички, отче всеблажени, а също подай изцеление от болестите и премахване на скърбите, Никифоре преподобни, на нас, които с вяра почитаме паметта ти и принасяме на Бога за тебе благодарствено пение: Алилуия.

Икос 10

Огради ни от всяко зло със стената на многомощното си застъпничество и избави от душевни и телесни болести православните, които ти принасят тази песен:
Радвай се, бързо избавление за обичащите те.
Радвай се, надеждно застъпничество за болните.
Радвай се, укрепяващ ни с молитвите си.
Радвай се, избавящ ни от беди с ходатайствата си.
Радвай се, прегръщащ всички ни с любовта си.
Радвай се, неизоставящ никого от скърбящите.
Радвай се, възпламеняващ огъня на благодатта в сърцата на верните.
Радвай се, угасяващ тайнодействено пламъка на адската злоба.
Радвай се, преподобни Никифоре, избавящ ни с молитвите си от страсти и недъзи.

Кондак 11

Приелият твоето пеене Господ Вседържител сега ще приеме и твоите молитви, които принасяш за всички, намиращи се в болести, напасти и беди, всеблажени отче Никифоре. Затова и като се уповаваме на твоята помощ и застъпничество, с вяра и благоговение зовем към Бога: Алилуия.

Икос 11

Светозарното Слънце на правдата, Христос Бог наш, яви те, отче всеблажени, като дивно светило за намиращите се в греховния мрак, сияещо със светлината на Божията благодат и освещаващо за всички пътя на добродетелите. Затова и се молим: изцели ни от всякакви душевни и телесни болести, та да се сподобим да ти пеем така:
Радвай се, озарен от Невечерната Светлина.
Радвай се, осиян от славата Божия.
Радвай се, разсейващ мъглата на скърбите.
Радвай се, премахващ болестите и напастите.
Радвай се, изпълнен с всяка правда.
Радвай се, светло преобразен чрез добродетели.
Радвай се, защото с твоето застъпничество придобиваме мир с Бога.
Радвай се, защото по твоя път възлизаме към Небесата.
Радвай се, преподобни Никифоре, избавящ ни с молитвите си от страсти и недъзи.

Кондак 12

Неоскъдяващ извор на Божия благодат си за верните, преподобни отче Никифоре, явяваш се на православните и потоци на изцеление изливаш над всички, които с вяра прибягват към тебе и принасят за теб на Господа: Алилуия.

Икос 12

Възпявайки Бога, дивен в Своите светии, принасяме ти похвали, преподобни отче Никифоре, усърдни молитвениче за нас и всечудни наш застъпниче, и с едно сърце те величаем, казвайки:
Радвай се, счел за нищо скърбите и телесните болести.
Радвай се, с търпение разкъсал дяволските вериги.
Радвай се, винаги показващ ни пътя към Небето.
Радвай се, осеняващ ни и сега с благословението си.
Радвай се, крепка ограда пред нападащите ни изкушения.
Радвай се, лесно прогонване на напастите и скърбите.
Радвай се, лекарю благодатен, подаващ ни телесно здраве.
Радвай се, ходатаю за спасението на нашите души.
Радвай се, преподобни Никифоре, избавящ ни с молитвите си от страсти и недъзи.

Кондак 13

О, предивни угодниче Христов, преподобни отче наш Никифоре, приеми това немощно пение, което ти принасяме от любов и моли Господа и Владиката да ни избави от душевредните вражески нападения, та като придобием вечно спасение, заедно с теб боголепно да възпеем: Алилуия.

(Този Кондак се чете 3 пъти, след това Икос 1 и Кондак 1.)

Молитва 1

О, добри и милостиви отче Никифоре! Към теб смирено припадаме и усърдно те молим: яви на нас, грешните, отеческата си любов и многомощното си чудно застъпничество. Изпроси от Всемилостивия наш Бог и Неговата Пречиста Майка всичко, което е полезно за душите и телата ни, прошка на греховете ни, любов нелицемерна и ревност за нашето спасение. Още те молим, отче преподобни: запази Отечеството ни, този град и хората, които се уповават на твоето предстателство, от мор, зарази и всякакви тежки болести. Изцели страдащите, укрепи малодушните, изпрати здраве и сили на лекарите, благослови семействата ни и прогони от нас всяко зло. Та, запазвани и спасявани с Божията благодат, да възнасяме слава, благодарение и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Молитва 2

О, свети угодниче Божи, преподобни отче наш Никифоре Прокажени, с добрия подвиг си се подвизавал на земята, приел си на Небесата венеца на правдата, който Господ е приготвил за всички, които Го обичат. Затова, като гледаме твоя свят образ, радваме се за преславния край на твоето житие и почитаме светата ти памет. А ти, като предстоиш пред Божия престол, приеми нашите молитви и ги принеси на Всемилостивия Бог, за да ни прости всяко прегрешение и да ни изпрати помощ срещу вражеските козни, та като се избавим от скърби, болести, беди, напасти и всяко зло, благочестно и праведно да поживеем в сегашния век и да се сподобим по твоето застъпничество, колкото и недостойни да сме, да видим благата в земята на живите, прославяйки Единия в Своите светии прославян Бог, Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Молитва 3

О, свещена глава, преподобни отче, преблажени Никифоре Прокажени! Не забравяй нас, окаяните, но ни поменавай винаги в светите си и благоприятни молитви към Бога. Моли се за всички ни, дълготърпеливи отче, защото имаш дръзновение пред Небесния Цар; не премълчавай за нас пред Господа и не пренебрегвай тези, които с вяра и любов те почитаме. Поменавай ни, недостойните, пред престола на Вседържителя и не преставай да се молиш, защото ти е дадена благодат да се застъпваш за нас. Знаем, че не си мъртъв, въпреки че по тяло си си отишъл, но и след смъртта си жив. Не отстъпвай от нас духом, запазвайки ни от вражески стрели, всякакви бесовски прелести и дяволски козни, добри наш отче. Въпреки че раката с мощите ти е видима за очите ни, но святата ти душа е с ангелските войнства, с ликовете на безплътните, с небесните сили, предстояща пред престола на Вседържителя в достойно веселие. Като знаем, че наистина и след смъртта си жив, припадаме пред теб и просим: моли се за нас на Всесилния Бог да ни дари полезното за душите ни и време за покаяние, та безпрепятствено да преминем от земята на Небето, избавени от страшните митарства, въздушните бесовски князе и вечните мъки. И да бъдем наследници на Небесното Царство заедно с всички праведници, от века угодили на нашия Господ Иисус Христос, на Него подобава всяка слава, чест и поклонение, заедно с безначалния Негов Отец и с Пресветия, Преблаг и Животворящ Негов Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

 

Превод от руски: иконом Владимир Дойчев

Източник:http://святой-модест.рф/wp-content/uploads/2021/06/Никифор-75.pdf