Акатист на преп. Арсений Велики (8 май)

Кондак 1

Избрани угодниче Божий, пресветли светилниче на пустинята и богомъдри наставниче на монасите, преподобни отче наш Арсение! Като предстоиш с ангелите пред Триипостасния Бог и като имаш голямо дръзновение пред Него, моли се винаги за спасението на нас, грешните, и с молитвите си избавяй от всякакви беди тези, които ти зоват: 

Радвай се, Арсение, велики пустинножителю.

Икос 1

Като ангел в плът и небесен човек те знаем, преподобни отче Аресение. С чистотата и светостта на своя живот ти си подражавал на безплътните сили и си удивил земнородните, показвайки дивен образ на духовно съвършенство. Затова те възхваляваме:

Радвай се, свят израстък на стария Рим; радвай се, пречестен плод на благочестиви родители.

Радвай се, предизбран за духовни подвизи още от младини; радвай се, от детство с цялото си сърце възлюбил Единия Бог. 

Радвай се, добре обучен на земната мъдрост; радвай се, надарен с небесната премъдрост.

Радвай се, написал закона Христов на скрижалите на сърцето си; радвай се, непорочно ходил по пътя на Господните заповеди. 

Радвай се, ограден със страх Божий; радвай се, изрядни риторе и богослове.

Радвай се, запазил неопетнено целомъдрието на душата и тялото; радвай се, живял свято и богоугодно на земята.

Радвай се, Арсение, велики пустинножителю.

Кондак 2

Като видя Сърцеведецът Господ непорочната чистота на твоята душа, отче Арсение, постави те за дякон в Римската Църква, за да служиш на пречистите и животворящи Христови тайни. И като достоен съсъд на Божията благодат да възнасяш молитви за всички хора, възпявайки Пресветата Троица: Алилуия.

Икос 2

Бил си изпълнен с Божествен разум, богомъдри Арсение, и нямаше равен на тебе в премъдростта и благочестието в цялото римско царство. Затова и цар Теодосий те избра за наставник на своите синове – Аркадий и Хонорий, подтиквайки и нас да зовем към теб:

Радвай се, дошъл от запад на изток да просвещаваш хората със своето богомъдрие; радвай се, преселил се от стария Рим в новия Рим за нови духовни подвизи.

Радвай се, наставниче и учителю на царе; радвай се, ръководителю на земните владетели към Горното Царство.

Радвай се, водил подвижнически живот в царския двор; радвай се, прекарвал дните в учение, а нощите в молитва.

Радвай се, възлюбен и почитан от цар Теодосий; радвай се, наречен баща на царя и синовете му.

Радвай се, почетен със сенаторски сан; радвай се, преизпълнен със смирение насред славата на земното царство.

Радвай се, възнасял усърдни молитви към Бога; радвай се, извършвал много коленопреклонения.

Радвай се, Арсение, велики пустинножителю.

Кондак 3

Укрепяван от Божията сила, отче преподобни, възжелал си в пустинно безмълвие да угаждаш на Господа. И като си видял, че царският син Аркадий ти е разгневен, решил си тайно да оставиш царския двор и да се скриеш в пустинята, та да можеш безпрепятствено да възпяваш на Бога серафимската песен: Алилуия.

Икос 3

Имайки голямо желание да спасиш душата си, отче Арсение, молил си се на Бога да ти покаже правия път към спасението и си чул небесен глас, който ти казваше: “Арсение, бягай от човеците и ще се спасиш!” Затова и тайно си избягал от царския двор, облечен в тънка риза, и си отишъл в пустинята, молейки пустинните отци да те направят монах. Заради това те славим така:

Радвай се, тайно научен на духовно подвижничество от Самия Господ; радвай се, наставен на душеспасително безмълвие от небесен глас.

Радвай се, оставил царския дом, за да наследиш Горното Царство; радвай се, презрял всичката слава на този свят, за да получиш вечната небесна слава.

Радвай се, възжелал да угаждаш на Христос в пустинята; радвай се, усърдно изпросвал за себе си светия ангелски образ.

Радвай се, дивно изпитан в смирението от великия Иоан Колов; радвай се, показал нелицемерно смирение в това изпитание.

Радвай се, приел от светите му ръце монашеско пострижение; радвай се, защото той предсказа, че ще бъдеш благоизкусен монах.

Радвай се, добре подвизавал се в пустинно безмълвие; радвай се, неуморно пребивавал в пост и молитва.

Радвай се, Арсение, велики пустинножителю.

Кондак 4

Като си избегнал бурята на страстите, отче Арсение, достигнал си до пристана на благодатното безстрастие. Живял си равноангелно в пустинята, наставляван от Бога към съвършено безмълвие. И с дивното си житие си удивлявал всички пустинни отци, подтиквайки ги да славят Бога и да му пеят: Алилуия.

Икос 4

Чул си пак небесен глас: “Арсение, скрий се от хората и пребивавай в мълчание. Това е коренът на добродетелта.” Затова във вътрешността на пустинята си се оттеглил и с мълчание си заключил устата си, избягвайки човешки беседи, за да беседваш с Бога в сърцето си. А ние викаме към теб:

Радвай се, висота на безмълвието, разбираема само от избраните из избраните; радвай се, дълбина на смирението, удостоена с Божието благоволение.

Радвай се, дивен прозорливче, уподобил се на древните пророци; радвай се, преизпълнен с дара на прозорливостта.

Радвай се, бягал от хората, за да не се разделиш с Бога; радвай се, мълчал с устата си, за да не престанеш да викаш към Господа със сърцето си.

Радвай се, истинни Христов угодниче, изпълнил всички Негови заповеди; радвай се, искрено обичащ в Христа всички свои ближни.

Радвай се, правило на безмълвното монашеско житие; радвай се, образ на духовно съвършенство.

Радвай се, защото ангелите се удивиха за теб; радвай се, защото хората прославят Бога заради теб.

Радвай се, Арсение, велики пустинножителю.

Кондак 5

Богоприятен извор от молитвени сълзи е извирал от очите ти, преподобни отче. Бил си изпълнен с такова божествено умиление, че винаги си плачел по време на молитва. Чрез примера си поучаваш и нас със сълзи да се молим на Бога и със сърдечно умиление да му пеем: Алилуия.

Икос 5

Видели са те, стоящ на молитва и възпламенен от нея като от огън, обхванат от серафимска любов към Господа и чрез богомислие възнасян от земното към небесното, отче Арсение. Като се удивляваме на тези начатъци на твоята слава, облажаваме те с такива хваления:

Радвай се, духовно украшение на пустинята; радвай се, слава и похвала на Египет.

Радвай се, сила на безмълвието; радвай се, обител на мира Христов.

Радвай се, неоскъдяващ изворе от сълзи; радвай се, благоуханно молитвено кадило.

Радвай се, прекрасни органе на псалмопение; радвай се, непоколебими стълпе на търпението.

Радвай се, възненавидял душевредното безделие; радвай се, плел кошници с ръцете си.

Радвай се, винаги беседвал с Бога чрез непрестанна молитва; радвай се, тайно съзерцавал небесни видения.

Радвай се, Арсение, велики пустинножителю.

Кондак 6

Бил си душеспасителен проповедник, отче Арсение, за всички идващи при теб, поучавайки ги повече с мълчание, отколкото с риторско благословение. А верните виждаха в теб съвършен Христов подвижник, силен пред Бога и хората, чието лице, като лице на ангел Божий, е сияело с небесна светлина. Затова възпяваха прославилия те Бог: Алилуия.

Икос 6

Възсиял си с велики добродетели в пустинята като пресветло слънце, отче Арсение. Целия свят си озарил със славата на твоите подвизи и с безмълвното си житие, което се даде от Бога като образ за всички безмълвници и правило за спасение. Затова винаги те прославяме така:

Радвай се, верни изпълнителю на Христовите заповеди; радвай се, научил хората чрез примера си на съвършено богомъдрие.

Радвай се, показал на земята ангелско житие; радвай се, благоукрасил с подвизите си светата Христова Църква.

Радвай се, изкачил се до върха на християнските добродетели; радвай се, слязъл до дълбините на светото смирение.

Радвай се, добър работнико на небесното лозе; радвай се, принесъл на Христа сладък плод.

Радвай се, придобил духовно разсъждение; радвай се, възлюбил молитвеното богомислие.

Радвай се, пустиннолюбива гургулице, уподобила се на Предтечата; радвай се, съсъде Господен, преизпълнен с даровете на Светия Дух.

Радвай се, Арсение, велики пустинножителю.

Кондак 7

Като искаше Господ да яви на пустинните отци, преподобни Арсение, съвършенството на твоето безмълвно житие, показа във видение на един от тях как корабът ти, съхраняван във велика тишина, се управлява не от човеци и не от ангели, а от Самия Господ. Така всички разбраха, че като си бягал от човеците, си се съединил с Бога, зовейки Му: Алилуия.

Икос 7

Ново и дивно беше твоето житие, преподобни отче, прекарано сред пустинята в крайно безмълвие и мълчание. Дивни бяха и твоите всенощни бдения, в които си въздигал ръце на залез слънце и си стоял така, молейки се, докато слънцето не изгрее. Като се удивляваме на това, пеем ти:

Радвай се, преподобни, духовно оплодотворил безплодната пустиня; радвай се, богоносни, осиял от Египет с добродетелите си целия свят.

Радвай се, отче, красота на отците; радвай се, богомъдра красота на пустинножителите.

Радвай се, любителю на нищетата; радвай се, събеседниче на ангелите.

Радвай се, тайнозрителю на божествени видения; радвай се, защото Бог яви вътре в тебе мъдростта Си.

Радвай се, защото мнозина бяха наставени от теб към спасение; радвай се, защото чрез теб заблудилите се намериха правия път.

Радвай се, светилниче, сияещ с лъчите на богомъдрието; радвай се, многоводна река на божественото учение.

Радвай се, Арсение, велики пустинножителю.

Кондак 8

Възлюбил си странническото житие на земята, отче Арсение, като не си имал тук град, а бъдещия Небесен Иерусалим винаги си търсел. Минавал си от място на място в египетската пустиня. И така, като безплътен, в нищета и безмълвие си пребивавал, възпявайки Господа: Алилуия.

Икос 8

С целия си ум си бил вглъбен в Бога, Арсение, отче наш, и толкова си бил отдаден на непрестанно богомислие, че често си забравял за храна и питие. Научи и нас, ленивите и нерадивите, да бодърстваме в молитва към Бога, а на теб благодарствено да зовем:

Радвай се, осветен съсъде на Божията благодат; радвай се, съкровище, пребогато на добродетели.

Радвай се, защото винаги си помнел смъртния час; радвай се, защото не си забравил за съдния ден.

Радвай се, защото горко си ридаел при мисълта за вечните мъчения; радвай се, защото си плакал през всички дни на живота си, за да избегнеш геенския огън.

Радвай се, победил със съвършено смирение всички изкушения на прегордия велиар; радвай се, останал неуязвен от разпалените му стрели.

Радвай се, въздигал с дръзновение преподобните си ръце нагоре; радвай се, предстоял в молитва към Господа от залез до изгрев слънце.

Радвай се, преизпълнен с божествена любов; радвай се, по-голям в лика на преподобните.

Радвай се, Арсение, велики пустинножителю.

Кондак 9

Всички Христови заповеди вярно си изпълнил, преподобни отче, и така си угодил на Бога, че ти дарува великия дар на духовната разсъдливост и познаването на човешките помисли. Казвал си на учениците си, че често си се разкайвал за това, което си говорел, но никога за мълчанието, поучавайки ги да избягват душевредното празнословие, за да могат благоприятно да пеят на своя Създател: Алилуия.

Икос 9

Превъзхождал си красноречивите витии с дара на словото, преподобни, но с мълчание, повече отколкото с думи, си поучавал идващите при теб, за да получат духовна полза. Наставлявал си ги да пазят устата си от многословие и осъждане на ближните, което сподоби, по твоите молитви, да постигнем и ние, за да ти зовем:

Радвай се, земен ангел и небесен човек; радвай се, верен Христов последователю.

Радвай се, поставил стража на устата си; радвай се, мълчалив последователю на Иисусовите съвършенства.

Радвай се, с мълчание поучавал ближните си; радвай се, удивлявал хората с висотата на своите добродетели.

Радвай се, постигнал духовна бедност; радвай се, имал кротко и незлобиво сърце.

Радвай се, възненавидял всяко угаждане на плътта; радвай се, сладко претърпял всяко пустинно бедствие.

Радвай се, вдишвал като аромат миризмата на застоялата вода; радвай се, постилал рогозка вместо мек одър.

Радвай се, Арсение, велики пустинножителю.

Кондак 10

Стараел си се да придобиеш спасение на душата през всички дни на живота си, преподобни отче, и благонадеждно си го получил. В дълбока старост със свята кончина си се преставил пред Господа, приемайки за трудовете си награда на Небесата. А на земята си оставил паметта с похвали на твоето благо житие, което възхвалявайки пеем на Бога, дивен в Своите светии: Алилуия.

Икос 10

Стена нерушима за верните се показа, отче Арсение, след твоето честно успение. Запазваш ги с молитвите си от всякакви изкушения и демонски нападения. Приел си благодат от Господа да помагаш на земнородните, които молитвено те призовават:

Радвай се, победоносче, увенчан от Христовата десница; радвай се, украсен с невечерна слава на Небесата.

Радвай се, облажаван от род в род на земята; радвай се, съжителю на ангелите.

Радвай се, блажени сънаследниче на всички светии; радвай се, упокоен в лоното на Авраама.

Радвай се, въдворен с всички избраници Божии; радвай се, сподобен да съзерцаваш Христовото лице.

Радвай се, приел благата отвека приготвени за праведните; радвай се, станал гражданин на Горния Иерусалим.

Радвай се, вселил се там, където няма никаква болка; радвай се, осиян със светлината на Трислънчевия Бог.

Радвай се, Арсение, велики пустинножителю.

Кондак 11

Пение на Пресвета Троица принасяш горе заедно с ангелските войнства, Арсение богоблажени, и винаги се молиш за хората, които вярно почитат твоята свята памет. Молим те, преподобни, застъпи се пред Господа за нас, грешните, които днес прославяме твоето име и облажаваме подвизите ти, да бъдем и ние подражатели на твоите добродетели и заедно с теб да се сподобим да пеем на Триединия Бог: Алилуия.

Икос 11

Светоподателен светилник чрез евангелските добродетели си бил приживе, отче Арсение. Такъв оставаш и след смъртта, наставлявайки ни към истинно богоугаждане с душеспасителните ти слова, записни в светоотеческите книги, от които, черпейки духовно назидание, ти казваме:

Радвай се, чисто огледало на скрития в Бога живот; радвай се, свещ, горяща с пламъка на любовта към Господа.

Радвай се, съвършени в Христа подвижниче; радвай се, добри наставниче на монасите.

Радвай се, последователю на Христовото Евангелие; радвай се, пазителю на апостолското предание.

Радвай се, преизпълнен с небесно богомъдрие; радвай се, украсен с молитвено богомислие.

Радвай се, уме, озарен с лъчите на божествената светлина; радвай се, вързал езика си с мълчание за слава Божия.

Радвай се, ти, който в мълчание си бил благословесен учител; радвай се, наставил учениците си на истинно богоугаждане.

Радвай се, Арсение, велики пустинножителю.

Кондак 12

Изпроси ни Божия благодат, преподобни угодниче Христов, и ни бъди водач към Царството Небесно. Усърдно те молим: помогни на нас, немощните и грешните, да подражаваме на твоите добродетели, да угаждаме на Бога, а не на света, за да може благоприятно да пеем на Твореца на всички: Алилуия.

Икос 12

Възпявайки святото ти безмълвно житие, отче Арсение, удивляваме се на твоето молитвено богомислие, как с ума си винаги си пребивавал с Бога. Сега, когато си преминал от временните подвизи към вечно блаженство, още повече пребъдваш неразлъчно с Бога и Бог пребъдва в тебе. Не преставай да Го умоляваш за тия, които те почитат и ти пеят:

Радвай се, крине от святост и чистота; радвай се, плодоносно дърво в Иисусовата градина.

Радвай се, израснал в низините на свято смирение; радвай се, издигнат дори до небесната планина.

Радвай се, жителю на Горния Сион; радвай се, съзерцателю на Троичната слава.

Радвай се, вечен приятелю на всички светии; радвай се, примирителю на грешниците с Бога.

Радвай се, верен наставниче на подвижническия безмълвен живот; радвай се, усърден застъпниче пред Господа за всички, които те почитат.

Радвай се, поучаващ душите ни към спасение, радвай се, укрепяващ телата ни за подвизи.

Радвай се, Арсение, велики пустинножителю.

Кондак 13

О, велики угодниче Божий, преподобни отче наш Арсение! Приеми благоутробно това малко моление за похвала на теб, принасяно с вяра и любов, и умоли възлюбения от теб и възлюбил те Господ да спаси и помилва нас, грешните, да ни избави от вечните мъки и да ни сподоби в Царството Небесно със светиите да Му пеем: Алилуия.

(Този Кондак се чете 3 пъти, след това Икос 1 и Кондак 1)

Молитва

О, свещена глава, земни ангеле, небесни човече, ревнителю на безмълвието и любителю на мълчанието, преподобни богоносни отче наш Арсение! Припадаме пред теб и те молим: застъпи се пред Господа Бога и Спасителя наш Иисус Христос да даде на нас, грешните и недостойни Свои раби, всички благопотребни за душевното ни спасение дарове – истинна вяра, блага надежда, нелицемерна любов, непоколебимо благочестие, христопоследователно любомъдрие и всички добродетели, заповядани от Него в светото Евангелие. Да бъдем подражатели на твоето богоугодно житие и заедно с теб да се сподобим да получим вечното спасение и да наследим Небесното Царство. Да, угодниче Божий! Не ни презирай, но ни помогни с небесното си застъпничество да завършим благочестиво временния си живот, да намерим блага, мирна и непосрамваща кончина и да се удостоим с райското блаженство, за да славим човеколюбието и щедростите на прославяния и покланяемия в Троица Бог, Отца и Сина, и Светия Дух, и твоето свято застъпничество, во веки веков. Амин.

Превод: иконом Владимир Дойчев

Източник: https://azbyka.ru/